YANG MASIH PANAS...

Perawi Hadis Syiah : Bagaimanakah Sikap Sebenar Ulama' Ahli Sunnah Terhadap MerekaDiantara cara yang digunakan oleh golongan Syiah untuk memukau golongan ulama' Ahli Sunnah yang menaruh sangka baik terhadap mereka ialah dengan berhujahkan beberapa nama perawi hadis yang dikatakan Syiah.

Mereka mengatakan jika Syiah tidak Islam seperti yang didakwakan oleh sesetengah golongan, maka bagaimanakah tokoh-tokoh hadis dari kalangan Ahli Sunnah sendiri menerima hadis-hadis daripada golongan Syiah? Jika diperhatikan perawi-perawi Syiah didalam kitab-kitab hadis Ahli Sunnah maka kita akan dapati bilangan mereka terlalu ramai.

Ini menunjukkan Syiah adalah satu golongan yang dipercayai dan diterima oleh golongan Ahli Sunnah sendiri. Jika kita menolak Syiah bererti kita mesti juga menolak kitab-kitab tokoh hadis dari kalangan Ahli Sunnah seperti Bukhari, Muslim dan lain-lain. Dan jika mereka itu tidak boleh dipercayai maka dengan sendirinya kitab-kitab Ahli Sunnah itu tidak boleh dipercayai dan tidak boleh dipegang lagi.

Boleh jadi ulama'-ulama' Ahli Sunnah yang tidak mengetahui tentang sejarah perkembangan Syiah akan termakan racun yang dihulurkan oleh mereka!

Tetapi jika ulama' Ahli Sunnah itu sedar tentang apa yang dikatakan Syiah dizaman permulaan Islam dan perbezaannya dengan Syiah kemudiannya seperti yang telah kita kemukakan sebelum ini pada muka surat 21-22 buku ini, tentu mereka tidak termakan racun yang dihulurkan oleh Syiah.

Bahkan mereka akan memahami bahawa tujuan Imam-Imam Ahli Sunnah mengemukakan riwayat dari orang-orang yang dianggap sebagai Syiah itu ialah untuk menguatkan lagi apa yang dikemukakan oleh mereka didalam buku masing-masing, umpamanya Imam Bukhari hanya mengemukakan beberapa hadis sahaja dari gurunya Imam Ahmad, pada hal Imam Ahmad adalah seorang tokoh Ahli Sunnah yang sangat terkenal. Begitu juga dengan Imam Muslim, beliau hanya mengemukakan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari gurunya, padahal Imam Bukhari diakui ketokohannya oleh semua golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Adalah salah sekali jika difahamkan daripada kenyataan diatas bahawa Imam Bukhari kurang percaya kepada riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh gurunya iaitu Imam Ahmad. Begitu juga Imam Muslim tidak begitu percaya kepada riwayat gurunya Imam Bukhari, malah mereka lebih percaya kepada Syiah daripada tokoh-tokoh Ahli Sunnah.

Mereka bersikap demikian kerana bagi mereka tidak perlu dikemukakan riwayat-riwayat dari orang-orang yang sefahaman dan sudah diterima umum, kerana tentunya mereka sependapat dan mengeluarkan hadis-hadis yang serupa. Tetapi jika orang yang tidak sefahaman dengan seseorang mengeluarkan sesuatu hadis maka itu adalah satu bukti yang kuat untuk menunjukkan kebenaran hadis yang diriwayatkan itu.

Inilah rahsia kenapakah Imam-imam Ahli Sunnah Wal Jamaah menerima riwayat-riwayat dari orang-orang yang dianggap sebagai Syiah, Khawarij, Nasibi dan sebagainya dengan syarat-syarat tertentu. Diantaranya ialah riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh golongan-golongan yang tersebut bukan menyokong fahaman mereka dan mereka pula ialah orang-orang yang tidak menyeru orang lain kepada fahamannya. Jika tidak, maka tentu sekali ulama'-ulama' Islam tidak menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli bid'ah seperti itu.

Ini adalah suatu yang disepakati oleh semua ulama' Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Sumber : Syiah Rafidhah - Diantara Kecuaian Ulama' Dan Kebingungan Ummah Oleh Muhammad Asri Yusoff m/s 59-60

Kenapa Ulama' Benua Kecil India Tidak Menyetujui Usaha-Usaha Pendekatan Sunnah-SyiahUlama' Islam di benua kecil India (India, Pakistan dan Bangladesh sekarang) bukan sahaja tidak menyetujui usaha-usaha yang dilancarkan oleh ulama'-ulama' Al-Azhar melalui Dar at-Taqrib, malah dalam masa yang sama mereka telah mengeluarkan fatwa tentang kekufuran Syiah.

Kenapakah pandangan mereka begitu berbeza dengan pandangan ulama'-ulama' yang merestui usaha-usaha pendekatan tersebut yang kebanyakan mereka terdiri daripada ulama' Arab?

Mengikut Maulana Manzur Nu'mani didalam bukunya 'Irani Inqilab Khomeini Aur Syi'iyyat' ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka berbeza pendapat dalam menentukan perkara ini dan kenapakah ulama' dibenua kecil India lebih peka terhadap isu ini berbanding dengan ulama'-ulama' dinegara Arab, antaranya:-

1. Perhubungan ulama'-ulama' Arab dengan golongan Syiah agak jauh berbanding dengan perhubungan diantara ulama-ulama' benua kecil India dengan mereka. Walaupun negara-negara Arab seperti Mesir pernah dikuasai oleh kerajaan Syiah tetapi pengaruhnya terhadap penduduk-penduduk dinegara-negara itu tidak begitu mendalam seperti pengaruhnya terhadap penduduk di India. Oleh kerana ajaran Syiah masih dihayati dengan sepenuhnya oleh penduduk-penduduk dibenua kecil India maka ulama'-ulama' Ahli Sunnah disana lebih mengetahui tentang Syiah daripada ulama'-ulama' dinegara-negara lain.

2. Banyak karya Syiah terdapat dalam bahasa Parsi dan Urdu selain dari bahasa Arab. Ulama'-ulama' Arab yang umumnya tidak mengerti bahasa Parsi dan Urdu, tidak mengetahui kesesatan-kesesatan yang terselit dicelah kitab-kitab mereka itu. Mereka hanya diperkenalkan dengan kitab-kitab Syiah yang ditulis untuk tujuan propaganda sahaja atas nama usaha-usaha pendekatan antara Ahli Sunnah dengan Syiah.

Maulana Muhammad Manzur Nu'mani mengatakan lagi, "Sebagaimana ulama'ulama' Arab diperingkat permulaannya teragak-agak untuk mengeluarkan fatwa terhadap kekufuran golongan Qadiani kerana pada zahirnya mereka mendakwa Islam dan tulisan-tulisan mereka yang kebanyakannya dalam bahasa Urdu tidak boleh diselami oleh ulama'ulama' dari dunia Arab, justeru itu ketika kami mengusulkan didalam Muktamar Ulama' Islam di Karachi pada tahun 1952 supaya Qadiani diputuskan sebagai terkeluar daripada Islam, pengerusinya Mufti Amin al-Husaini teragak-agak untuk menerima usul itu kerana beliau belum pasti tentang kesesatan golongan Qadiani dan kerana kurangnya maklumat beliau tentang ajaran Qadiani itu. Tetapi hari ini siapakah yang meragui tentang kufurnya Qadiani itu?

Ini semua adalah hasil kegigihan ulama'-ulama' pembela kebenaran yang ada dibenua kecil India pada waktu itu, sehingga Maulana Maududi sendiri dihukum penjara selama beberapa tahun kerana tentangannya secara terbuka terhadap Qadiani pada waktu itu. Secara kebetulan pula dalam kerajaan pada masa itu terdapat pemimpin-pemimpin yang berfahaman Qadiani.

Kita menaruh sangka baik terhadap ulama'-ulama' Al Azhar terutama apabila mengenangkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan itu ialah pada zaman usaha-usaha pendekatan antara Sunnah dan Syiah dilancarkan.

Sumber : Syiah Rafidhah, Diantara Kecuaian Ulama' Dan Kebingungan Ummah m/s 49-51 Oleh Muhammad Asri Yusoff

Fatwa Ulama’ Di Benua Kecil India Tentang Kekufuran SyiahOleh kerana golongan Syiah atau Rafidhah itu adalah satu golongan yang mempunyai kepercayaan dan aqidah-aqidah yang bercanggah sama sekali dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw dan kemudiannya disebarkan oleh para Sahabatnya ke serata dunia, maka seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini, para ulama’ Islam dizaman dahulu telah mengeluarkan mereka dari Islam. Demikianlah sikap ulama’ Islam sejak dahulu sehingga pada tahun 1928 ketika mana ajaran-ajaran Syiah tidak tersembunyi lagi kepada ulama’-ulama’ Islam dibenua kecil India. Maka mereka mengeluarkan fatwa bahawa Syiah bukan dari golongan Islam.

Disini kita akan menterjemahkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Maulana Mufti Muhammad Abdul Syakur pada tahun 1928 dan disokong oleh berpuluh-puluh tokoh-tokoh ulama’ ulung pada masa itu. Fatwa ini dikeluarkan oleh beliau ketika ditanya oleh seorang hamba Allah.

Pertanyaan itu berbunyi “Apa kata ulama’ dan para mufti berhubung dengan Syiah Imamiyah Ithna Asyariyyah, adakah mereka itu Islam atau terkeluar dari Islam? Adakah harus berkahwin dengan mereka dan memakan sembelihan mereka? Adakah harus menyembahyangkan jenazah mereka atau turut serta didalam meraikan jenazah mereka? Adakah harus menerima derma khairat dari mereka untuk pembinaan Masjid atau tidak?”

Soalan-soalan tersebut dijawab oleh beliau (Maulana Mufti Muhammad Abdul Syakur) begini :-

Syiah Imamiyah Ithna Asyariyyah terkeluar dari Islam. Oleh kerana setengah-setengah ulama’ kita terdahulu tidak mengetahui hakikat ajaran mereka kerana mereka itu (Syiah) menyembunyikannya dan kitab-kitab mereka juga tidak ditemui, maka mereka tidak mengkafirkan golongan Syiah berdasarkan sikap bercermat didalam menghukum.

Tetapi hari ini, kitab-kitab mereka itu boleh didapati dimana-mana dan hakikat ajaran mereka sudah terserlah. Kerana itu semua ulama’-ulama’ muhaqqiqin sepakat mengkafirkan mereka. Mengingkari dharuriati ad-din (perkara-perkara yang diketahui umum sebagai ajaran Islam) tidak syak lagi merupakan kekufuran.

Al-Quran adalah diantara dharuriati ad-din yang paling tinggi dan paling jelas dan Syiah Imamiyah Ithna Asyariyyah, sama ada ulama’ mutaqaddimin atau muta’akhirin mereka, mengatakan Al-Quran yang ada sekarang sudah diselewengkan. Didalam kitab-kitab mereka yang muktabar terdapat lebih 2000 riwayat berhubung dengan penyelewengan yang telah berlaku didalam al-Quran. Didalamnya disebutkan 5 macam tahrif al-Quran (penyelewengan al-Quran) :-

1. Pengurangan
2. Penambahan
3. Penukaran perkataan-perkataan
4. Penukaran huruf
5. Kerosakan susunan-susunannya berlaku pada surah-surah, ayat-ayat dan kalimat-kalimatnya.

Ulama’ mereka terus menerus mengakui riwayat tahrif pada kelima-lima macam yang tersebut diatas dan mereka mengatakan riwayat itu adalah riwayat mutawatir dan jelas menunjukkan telah berlakunya tokok tambah dalam al-Quran dan kepercayaan mereka adalah menurut riwayat tersebut.

Dikalangan ulama’ Syiah terdapat hanya 4 orang yang menafikan tokok tambah atau tahrif didalam al-Quran. Mereka ialah :-
1. Syeikh Saduq Ibn Babwaih al-Qummi
2. As-Syarif Murtadha
3. Abu Ja’far at-Tusi
4. Abu Ali at-Tabarsi (Pengarang Tafsir Majma’ul Bayan)

Pendapat keempat-empat tokoh Syiah ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang mutawatir disisi mereka dan tidak beralasan pula. Kerana itulah ulama’ulama’ Syiah sendiri telah menolak pendapat-pendapat mereka itu. Keterangan yang jelas dapat dilihat dalam kitab saya ‘Tanbihu al-Ha’irin’.

Allamah Bahrul Ulum Firanggi Mahalli diperingkat permulaannya memfatwakan Syiah sebagai golongan Islam tetapi setelah beliau membaca kitab tafsir ‘Majma’ul Bayan’, yakinlah beliau bahawa Syiah beriktikad bahawa al-Quran yang ada sekarang telah ditahrifkan (ditokok tambah). Kerana itu beliau kemudiannya telah memfatwakan kufurnya Syiah didalam kitab beliau ‘Fawatihu ar-Rahamut Syarah Musallamu ath-Thubut’. Didalam buku tersebut beliau menulis “Orang-orang yang beriktikad tentang berlakunya tokok tambah dalam al-Quran tidak boleh disyak lagi tentang kafirnya”.

Ringkasnya, kekufuran Syiah berdasarkan aqidah mereka terhadap tahrif al-Quran adalah satu perkara yang tidak dapat diragui lagi. Selain dari itu terdapat banyak lagi aqidah-aqidah yang lain pada mereka yang menyebabkan kekufuran mereka seperti aqidah bada’, menuduh Ummahatul Mukminin dan lain-lain dalam keadaan tidak ada kemungkinan mereka mentakwil lagi aqidah mereka ini. Kerana itu tidak harus berkahwin dengan golongan Syiah. Haram memakan sembelihan mereka, begitu juga tidak harus menyembahyangkan jenazah mereka dan tidak boleh menyuruh mereka menyembahyangkan jenazah orang-orang Islam.

Mengikut ajaran agama Syiah didalam kitab-kitab agama mereka, orang-orang Syiah diajarkan supaya berdoa kepada jenazah orang-orang Islam begini “Ya Allah! Penuhkanlah kuburnya dengan api dan curahkanlah azabMu keatasnya”

Sekian, Wallahua’lam.

Ditulis oleh : Ahqaru al-Ibad, Muhammad Abdul Syakur, Aafaahu Maulaahu.

Fatwa beliau ini telah disokong oleh ulama’-ulama’ yang lain dengan dengan mengeluarkan fatwa yang tersendiri atau dengan mengatakan jawapan ini benar dan masing-masing ulama’ yang telah menyetujuinya menurunkan tandatangan mereka diatas fatwa tersebut.

Yang mula-mula sekali menurunkan tandatangan untuk membenarkan fatwa ini ialah Mufti Darul Uloom, Deoband, Maulana Mufti Riadhuddin. Beliau juga telah menuliskan tarikh disitu iaitu 19 Safar 1348 Hijrah. Dibawahnya terdapat tandatangan ulama’-ulama’ yang lain dan dibawah ini kita sebutkan nama-nama ulama’ yang telah menurunkan tandatangan diatas fatwa tersebut menurut tertibnya sebagaimana terdapat didalam warqah fatwa yang telah dicetak kemudiannya.

1. Maulana Sayyid Muhammad Murtadha Hasan Chanpuri (Pengetua Bahagian Pelajaran & Pendidikan, Darul Uloom, Deoband)
2. Maulana Muhammad I’zaz Ali (Syeikhul Fiqh wal Adab, Darul Uloom, Deoband)
3. Maulana Mufti Mahdi Hasan Syahjahanpuri
4. Maulana Hamid Hasan Deobandi
5. Maulana Mufti Mas’ud Ahmad
6. Maulana Mufti Muhammad Syafi’ (Kemudiannya telah menjadi Mufti Besar di Pakistan)
7. Maulana Muhammad Rasul Khan
8. Maulana Muhammad Yamin
9. Maulana Abdul as-Sami’
10. Maulana Nabih Hasan
11. Maulana Asghar Ali
12. Maulana Husain Ahmad Madani (Syeikhul Hadis Darul Uloom, Deoband)
13. Maulana Muhammad Ibrahim
14. Maulana Abdul Wahid
15. Maulana Muhammad Anwar
16. Maulana Khalil Ahmad
17. Maulana Sayyid Asghar Husain
18. Maulana Muhammad Tayyib (Pengetua Darul Uloom, Deoband)
19. Maulana Muhammad Chiragh
20. Maulana Muhammad Abdul Aziz
21. Maulana Hafiz Abd. Rahman
22. Maulana Anwarul Haq
23. Maulana Abu at-Tayyib Muhammad Manzur
24. Muhammad Syabbir Ahmad Uthmani (Syeikhul Tafsir Jami’ah Islamiyah, Dabhil)
25. Maulana Mufti Zuhur Ahmad Bihari (Kemudiannya menjadi Mufti di Darul Uloom, Nadwatul Ulama’)
26. Maulana Muhammad Asbath

Fatwa ini bersama nama-nama ulama’ yang menurunkan tandatangannya diambil dari risalah :-

‘Kia Syi’ah Ithna Asyariyyah Hazrat Musalman Hein 1928 Masihi Ka Ulama’ Kiram Ka Muttafiqa Fatwa’ Oleh Maulana Muhammad Manzur Nu’mani dan Maulana Abdul Syakur Lucknowi.

Perlu diketahui bahawa selain dari ulama’-ulama’ yang tersebut itu, ramai lagi yang telah mengeluarkan fatwa yang tersendiri dibenua kecil India. Kita tidak menukilkan semua fatwa-fatwa mereka disini. Akhir-akhir ini nampaknya ulama’-ulama’ Arab juga telah mengeluarkan fatwa yang sama seperti yang pernah dikeluarkan oleh ulama’ dibenua kecil India tentang Syiah. Diantara tokoh ulama’ Arab yang telah memfatwakan kafir Syiah Imamiyah Ithna Asyariyyah termasuk pemimpin mereka yang terkenal, Khomeini, ialah Syeikh Said Hawwa, Syeikh Abdul Aziz bin Bazz, Syeikh Nasiruddin al-Albani dan lain-lain.

Sumber : Syiah Rafidhah, Diantara Kecuaian Ulama' Dan Kebingungan Ummah m/s 76-81 Oleh Muhammad Asri Yusoff

Biography of Shaykh al-Hadith, Muhammad Zakariyya Kandhlawi


In the last century, India has undoubtedly become an important center for the study of hadith, and the scholars of India have become well-known for their passion for religious knowledge.

Upon them ended the era of leadership in teaching hadiths, codification of the special fields [funun] of hadith, and commentary upon its texts [mutun]. Such was their mastery of this science that Muhammad Rashid Rida mentions in the introduction of his book Miftah Kunuz al-Sunnah, “Were it not for the superb attention to detail in the science of hadith displayed by our brothers, the scholars of India in the present era, this science would have withered away in the eastern cities. And, indeed, mastery of this science has been waning in Egypt and Syria since the tenth century AH.” There is no doubt that Shaykh Muhammad Zakariyya was among the most distinguished hadith scholars of India and a great contributor in the service of the Sunnah. He was given the honorary title of Shaykh al-Hadith, or “Great Scholar of Hadith,” by his teacher, Shaykh Khalil Ahmad Saharanpuri, who recognized his deep insight, clear-sightedness, and extensive knowledge of hadith and related sciences.

Lineage and Upbringing

He was born in the village of Kandhla (in Uttar Pradesh, India) on Ramadan 10, 1315 AH (February 12, 1898 CE). His full name was Muhammad Zakariyya ibn Muhammad Yahya ibn Muhammad Ismail, and his lineage continues all the way back to Abu Bakr, the great Companion of the Messenger (SallAllahu alaihi Wasallam).

Shaykh Abu al-Hasan Nadwi said about him, “Shaykh Muhammad Zakariyya was born into a household rooted in knowledge and passion for Islam. His immediate family and his predecessors were distinguished by firm resolve, perseverance, steadfastness, and adherence to religion…. His family included many notable scholars… and his grandmother memorized the entire Qur’an while nursing her son [Shaykh Zakariyya’s father].”

His father, Shaykh Muhammad Yahya, was among the great scholars of India, whose primary teacher in hadith was Shaykh Rashid Ahmad Gangohi. Under him he studied Sahih al-Bukhari, Jami al-Tirmidhi, and others of the six famous authentic books of hadith [sihah sitta]. Shaykh Yahya went on to teach at Madrasa Mazahir Ulum, in the district of Saharanpur, but did not accept any payment for his services. He instead made his living through his own book-publishing business.

As a young boy, Shaykh Zakariyya moved with his father to the village of Gangoh, in the district of Saharanpur. Since his father and Shaykh Gangohi had a close relationship, Shaykh Zakariyya quickly earned the affection of his father’s teacher.

Growing up in this virtuous environment, he began learning how to read with Hakim Abd al-Rahman of Muzaffarnagar. He memorized the Qur’an with his father and also studied books in Persian and the introductory Arabic books with his uncle Shaykh Muhammad Ilyas (founder of the Tabligh movement). He stayed with his father in the company of Shaykh Gangohi until age eight, when the shaykh passed away.

At the age of twelve, Shaykh Zakariyya traveled with his father to Mazahir Ulum, There, under his father, he advanced his study of Arabic, tackling many classical texts on Arabic morphology, grammar, literature and also logic. But by the time he was seventeen, hadith became the main focus of his life. He studied five of the six authentic books of hadith with his father, and then he studied Sahih al-Bukhari and Sunan al-Tirmidhi (for a second time) with honorable Shaykh Khalil Ahmad Saharanpuri. Out of his immense respect for hadith, Shaykh Zakariyya was extremely particular about always studying the hadith narrations with wudu’.

On Dhu ‘l-Qa’da 10, 1334 AH, when Shaykh Zakariyya was just nineteen, his dear father passed away. This event was extremely traumatic for Shaykh Zakariyya, as he lost not only a father but also a teacher and mentor. His deep sorrow remained with him for the rest of his life.

Teachers

Shaykh Zakariyya was blessed to live and learn in an era considered by many to be one of great achievements in Islamic knowledge by scholars in the Indian subcontinent. He studied with few but select teachers who reached the highest levels of learning, research, authorship, and piety. In addition to his father (Shaykh Muhammad Yahya) and uncle (Shaykh Muhammad Ilyas), he studied under the hadith scholar Khalil Ahmad Saharanpuri, author of the Badhl al-Majhud, a commentary of Sunan Abi Dawud. Shaykh Zakariyya acquired a hadith authorization from him and remained his student until Shaykh Khalil’s death in Madina Munawwara in 1346 AH.

Before his death, Shaykh Khalil Ahmad expressed his desire to write Badhl al-Majhud, and he sought Shaykh Zakariyya’s assistance as his right-hand man. This experience revealed Shaykh Zakariyya’s gift of penmanship and, furthermore, expanded his insight in the science of hadith. He worked hard on the project, attained the pleasure and trust of his shaykh, and was even mentioned by name in the commentary. This indeed opened the door to Shaykh Zakariyya’s authoring many literary works and treatises over the course of his life.

Teaching Career

In Muharram 1335 AH he was appointed as a teacher at Madrasa Mazahir Ulum, where he was assigned to teach books on Arabic grammar, morphology, and literature, as well as a number of primary texts of Islamic jurisprudence. In 1341 AH he was assigned to teach three sections of Sahih al-Bukhari upon the insistence of Shaykh Khalil Ahmad. He also taught Mishkat al-Masabih until 1344 AH. Shaykh Abu al-Hasan Nadwi said, “Although he was one of the youngest teachers at the school, he was selected to teach works generally not assigned to those of his age, nor to anyone in the early stages of his teaching career. Nevertheless, he showed that he was not only able, but an exceptional teacher.”

In 1345 AH he traveled to Madina Munawwara, the city of Allah’s Messenger, where he resided for one year. There he taught Sunan Abi Dawud at Madrasa al-Ulum al-Shar’iyya. While in Madina, he began working on Awjaz al-Masalik ila Muwatta Imam Malik, a commentary on Imam Malik’s Muwatta. He was twenty-nine at the time.

When he returned to India, he resumed teaching at Mazahir Ulum. He began teaching Sunan Abi Dawud, Sunan al-Nasai, the Muwatta of Imam Muhammad, and the second half of Sahih al-Bukhari. The school’s principle taught the first half of Sahih al-Bukhari, and after his death, Shaykh Zakariyya was given the honor of teaching the entire work.

In all, he taught the first half of Sahih al-Bukhari twenty-five times, the complete Sahih al-Bukhari sixteen times, and Sunan Abi Dawud thirty times. He did not just teach hadith as a matter of routine; the work of hadith had become his passion, and he put his heart and soul into it. Shaykh Zakariyya taught until 1388 AH, when he was forced to give up teaching after developing eye cataracts.

Travels to the Two Holy Cities

Allah blessed him with the opportunity to visit the two holy cities of Makka and Madina. He performed hajj several times, and his multiple trips had a profound personal effect on him, both spiritually and educationally. He made the blessed journey with Shaykh Khalil Ahmad in 1338 AH and with him again in 1344. It was during the second trip that Shaykh Khalil completed Badhl al-Majhud; he died shortly thereafter and was buried in the Baqi’ graveyard in Madina. May Allah have mercy on him and put light in his grave.

Sincere Love for Allah and the Prophet

Shaykh Muhammad Zakariyya inherited piety, honesty, and good character from his father (may Allah be pleased with him). He aspired to follow the Qur’an and Sunnah in all matters, big and small, with a passion not found in many scholars. He had extreme love for the Prophet and the blessed city of Madina. His students have related that whenever the death of the Messenger was mentioned during a lecture on Sunan Abi Dawud or Sahih al-Bukhari, his eyes would well up with tears, his voice would choke up, and he would be overcome with crying. So evocative were his tears that his students could do nothing but weep with raised voices.

He was often tested with regard to his sincerity. He was offered many teaching jobs at two or three times the salary that was customarily given at Mazahir ‘Ulum, but he always graciously declined the offers. For most of his teaching career, Shaykh Zakariyya never accepted any money for his services at Mazahir ‘Ulum; he did the work voluntarily, seeking Allah’s pleasure. Although he did accept a small salary at the beginning of his career, he later totaled up the amount and paid it back in its entirety.

Household

Shaykh Muhammad Zakariyya was married twice. He first married the daughter of Shaykh Ra’uf al-Hasan in Kandhla. She passed away on Dhu ‘l-Hijja 5 1355 AH. He then married the daughter of Shaykh Muhammad Ilyas Kandhlawi in 1356 AH. Allah blessed him with five daughters and three sons from his first wife, and two daughters and one son from his second marriage.

Daily Routine

Shaykh Zakariyya organized his time meticulously. He would rise an hour before dawn and occupy himself in tahajjud and recitation of Qur’an before performing the Fajr prayer in the masjid. After Fajr, he would read his morning supplications and litany until sunrise.

Thereafter he would go to meet with some people and drink tea (but never ate anything with it). He would then return to his quarters to read. During this time he would also research and compile his literary works, and, with few exceptions, no one was allowed to visit him at this time. When it was time for lunch he would come out and sit with his guests, who were from all walks of life; he would respect and treat them well, irrespective of who they were. After Zuhr prayer, he would take a siesta and then spent some time listening to his correspondence (which amounted to around forty or fifty letters daily from different places) and dictating replies. He also taught for two hour before ‘Asr. After ‘Asr, he would sit with a large group of people, offering them tea. After performing Maghrib, he would remain devoted in solitude to optional prayer and to supplication. He did not take an evening meal except to entertain an important guest.

Personality

Shaykh Abu ‘l-Hasan ‘Ali Nadwi says about his characteristics, “He was extremely vibrant,never lazy; light-hearted, smiling, cheerful, friendly; and he often jested with his close friends and acquaintances. We saw in him good character and forbearance with people, as well as a rare humility; and above all, his personal qualities were always governed by his deep faith and sense of contentment.”Death

He had always hoped to meet Allah while in the city of the Messenger (SallAllahu alaihi Wasallam); Allah granted his wish. He died there on Monday Sha’ban 1, 1402 AH (May 24, 1982 CE) and was buried in Jannat al-Baqi’, in the company of the Companions and the noble family members of the Messenger (SallAllahu alaihi Wasallam). His funeral procession was followed by a large number of people and he was buried in the Baqi’ graveyard next to his teacher Shaykh Khaliq Ahmad Saharanpuri. May Allah forgive him, grant mercy, and elevate his status. Amin.

Scholars’ Praise of Him

Many scholars, both Arab and non-Arab, have praised him and recognized his knowledge and excellence. ‘Allama Muhammad Yusuf Binnori relates, Indeed there are some remnants of the scholars of past generations living today among the scholars of today’s generation. They have been guided to praiseworthy efforts in multiple religious sciences, such as jurisprudence; they are on par with the previous generations in their knowledge, excellence, fear of Allah, and piety; they stir up memories of the blessed golden age of scholarship. Among these scholars is a unique figure envied for his excellence in knowledge and action, the author of outstanding, beneficial works and of beautiful, superb commentaries: Shaykh Muhammad Zakariyya Kandhlawi Saharanpuri.

Shaykh Sa’id Ahmad, the head of Islamic studies at the University of Aligarh, UP, relates, It is evident to one who take a look at his works that he had a brilliancy, both in knowledge and with the pen, like that of Ibn al-Jawzi and Imam Ghazali. Of the scholars of his era I know of no one comparable to him in this regard, except Imam ‘Abd al-Hayy al-Farangi Mahalli (of Lucknow).

Shaykh Abu ‘l-Hasan ‘Ali Nadwi relates that Shaykh ‘Alawi al-Maliki said, When he reports the ruling and evidences of the Maliki school [in his writings], we Malikis are astonished at the accuracy and integrity of the report…. If the author had not mentioned in the introduction of [his] book that he was a Hanafi, I would not have known that he was

Hanafi, but would have definitely concluded that he was a Maliki, since in his Awjaz he cites by-laws and derivatives of the Maliki school from there books that even we have a hard time obtaining.

Students

Shaykh Zakariyya had numerous students who spread around the world and continue, to this day, to serve Islam, particularly establishing traditional Islamic schools in India, Pakistan, Bangladesh, England, Canada, America, South Africa, Zambia, Zimbabwe, and other countries. Some of his more prominent students in the field of hadith were Muhaddith Muhammad Yusuf Kandhlawi (d. 1384 AH), author of Amani ‘l-Ahbar Sharh Ma’ani ‘l-Athar, Shaykh ‘Abd al-Jabbar A’zami, author of Imdad al-Bari (Urdu commentary on Sahih al-Bukhari), and Mufti Mahmud Hasan Gangohi (d. 1417 AH). Many other scholars and students also acquired authorizations in hadith from him, including Dr. Mustafa’ al-Siba’i, Shaykh ‘Abd al-Fattah Abu Ghudda, Dr. Muhammad ‘Alawi al-Maliki and Shaykh Muhammad Taha al-Barakati.

Written Works

Shaykh Zakariyya wrote many works both in Arabic and Urdu. A number of them treat specialized subjects intended for scholars, and the rest have been written for the general public. His works demonstrate his deep knowledge and intelligence; his ability to understand the issue at hand, research it thoroughly, and present a complete, clear and comprehensive discussion; his moderation, humility, patience, and attention to detail. His respect and awe for the pious predecessors are evident in his works, even when he disagrees with their opinions on any particular aspect.

His first written work was a three volume commentary of the Alfiyya ibn Malik (on Arabic grammar), which he wrote as a student when he was only thirteen. His written works amount to over one hundred. He did not withhold any rights to his works and made it publicly known that he only published his works for the sake of Allah’s pleasure. Whoever wished to publish them was permitted to, on the condition that they were left unaltered and their accuracy maintained.

Hence, his books have gained overwhelming acceptance throughout the world, so much so that his work Fada’il al-Qur’an [Virtues of the Qur'an] has been translated into eleven languages, Fada’il Ramadan [Virtues of Ramadan] into twelve languages, and Fada’il al-Salat [Virtues of Prayer] into fifteen languages. He wrote four books on Qur’an commentary [tafsir] and proper recitation [tajwid], forty-four books on hadith and its related sciences, six books on jurisprudence [fiqh] and its related sciences, twenty-four historical and biographical books, four books on Islam creed [aqida], twelve books on abstinence [zuhd] and heartsoftening accounts [riqaq], three books in Arabic grammar and logic, and six books on modern-day groups and movements.

Some of His Hadith Works

One can find a complete list and description of his books in the various biographies written on him. Here is a brief description of a few of his more popular works on hadith:

Awjaz al-Masalik ila Muwatta’ Imam Malik: One of the most comprehensive commentaries on the Muwatta of Imam Malik in terms of the science of hadith, jurisprudence, and hadith explication. Shaykh Zakariyya provides the summaries of many other commentaries in a clear, intellectual, and scholarly way, dealing with the various opinions on each issue, mentioning the differences of opinions among the various scholars, and comparing their evidences. This commentary, written in Arabic, has won great acclaim from a number of Maliki scholars.

Lami’ al-Dirari ‘ala Jami’ al-Bukhari: Written in Arabic, a collection of the unique remarks and observations on Sahih al-Bukhari presented by Shaykh Rashid Ahmad Gangohi. These lifelong acquired wisdoms were recorded by his student Shaykh Yahya Kandhlawi (Shaykh Zakariyya’s father) during their lessons. Shaykh Zakariyya edited, arranged, and commented on his father’s compilation, clarifying the text and adding a comprehensive introduction at the beginning.

Al-Abwab wa ‘l-Tarajim li ‘l-Bukhari: An explanation of the chapter headings of Imam Bukhari’s Sahih al-Bukhari. Assigning chapter headings in a hadith collection is a science in itself, known among the scholars as al-abwab wa ‘l-tarajim [chapters and explanations]. In it, the compiler explains the reasons for the chapter heading and the connections between the chapter headings and the hadiths quoted therein. It is well known that the commentators of Sahih al-Bukhari have paid special attention to the titles therein, in tune with the Arabic saying: “The fiqh of Bukhari is in his chapter headings” [fiqh al-Bukhari fi tarajimihi]. Shaykh Zakariyya not only quotes and compiles what has been mentioned by other scholars like Shah Wali Allah al-Dehlawi and Ibn Hajar al-’Asqalani, but also correlates and clarifies these opinions and presents findings from his own research in many instances.

Juz’ Hajjat al-Wida’ wa ‘Umrat al-Nabi : A comprehensive Arabic commentary on the detailed accounts of the pilgrimage [hajj] of Allah’s Messenger. It includes the details of any juridical discussions on the various aspects of pilgrimage, giving the locations, modern-day names, and other details of the places the Messenger of Allah passed by or stayed at.

Kezaliman Gaddafi Membakar Tenteranya Yang Berpaling TadahKezaliman Gaddafi memang tidak dapat di nafikan. semoga Allah membalas kejahatan dan kezaliman yang telah di lakukan terhadap rakyatnya......

Sultan Muhammad Al-Fatih


Sahabatku..saatnya kita mengenal kembali sosok-sosok pejuang islam yang gigih dalam menegakkan kembali agama ISLAM
.............................
Mungkin sahabatku pernah mendengar atau membaca kisah seoarang pejuang Islam yang bernama " Muhammad Al-Fatih"...ya Muhammad Al-Fatih,beliaulah salah satu pejuang yang gigih saat itu,,,,
Ceritanya berkenaan dengan apa yang pernah disabdakan Rosullullah SAW 14 abad silam yang disampaikan sahabat Abdullah bin Amru pada shahabat:
Abdullah bin Amru bin Al-Ash berkata, "bahwa ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah SAW untuk menulis, tiba-tiba beliau SAW ditanya tentang kota manakah yang akan futuh terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma. Rasulullah SAW menjawab, "Kota Heraklius terlebih dahulu (maksudnya Konstantinopel) (HR Ahmad)

"Kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel, sehebat-hebat Amir (panglima perang) adalah Amir-nya dan sekuat-kuatnya pasukan adalah pasukannya "(HR Ahmad)

sahabatku...inilah awal dari perkataan yang menginsirasi Muhammad Al-Fatih untuk menjadi pejuang legendaris masa depan,,, ternyata perkataan Rosullullah tadi merupakan kabar gembira bagi kaum muslim bahwa dua pilar peradaban barat pada waktu itu yang dijadikan simbol yaitu "Kota Roma (Romawi Barat)" dan "Kota Konstantinopel (Romawi Timur)" akan diberikan dan dibebaskan oleh kaum muslim.

Perkataan itulah yang menjadi penyemangat para Khalifah untuk melakukan futuhat(penaklukan), tercatat dalam sejarah bahwa Abu_Ayyub_al-Anshari (44 H) pada Khalifah Muawiyyah bin Abu Sufyan adalah orang yang pertama kali ingin merealisasikan janji Allah tersebut, namun karena kondisi fisik beliau tidak mampu memenuhinya, walaupun begitu, beliau meminta agar jasadnya dikuburkan di bawah kaki pasukan kaum muslim terdepan pada saat ekspedisi itu sebagai sebuah milestone bagi mujahid selanjutnya. Lalu Khalifah Sulaiman bin Abdul-Malik (98 H) pada masa Kekhalifahan Umayyah, Khalifah Harun_al-Rasyid (190 H) masa Kekhalifahan Abasiyyah, Khalifah Bayezid I (796 H) masa Kekhalifahan Utsmanityyah, Khalifah Murad II (824 H) masa Kekhalifahan Utsmaniyyah juga tercatat dalam usaha penaklukan konstantinopel, tetapi karena satu dan lain hal, Allah belum mengizinkan kaum muslim memenangkan pertempuran itu.

Tercatat dalam sejarah Konstantinopel merupakan salah satu kota terpenting di dunia, kota ini memiliki benteng yang tidak tertembus yang dibangun pada tahun 330 M. oleh Raja Byzantium yaitu Constantine. Konstaninopel memiliki posisi yang sangat penting di mata dunia. Sejak didirikannya, pemerintahan Byzantium telah menjadikannya sebagai ibukota pemerintahan Byzantium...Sahabatku saat itu Konstantinopel merupakan salah satu kota terbesar dan benteng terkuat di dunia saat itu, dikelilingi lautan dari tiga sisi sekaligus, yaitu selat Bosphorus, Laut Marmarah dan Tanduk Emas (golden horn) yang dijaga dengan rantai yang sangat besar, hingga tidak memungkinkan untuk masuknya kapal musuh ke dalamnya. Pentingnya posisi konstantinopel ini digambarkan oleh napoleon dengan kata-kata ".....kalaulah dunia ini sebuah negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibukota negaranya!".

Kemudian muncullah Muhamamd II atau selanjutnya dikenal sebagai Muhammad al-Fatih, yang akan menaklukan kota yang dilenal konstantinopel ini, sejak kecil dia telah dididik oleh ulama-ulama besar pada zamannya, khususnya Syaikh Aaq Syamsuddin yang tidak hanya menanamkan kemampuan beragama dan ilmu Islam, tetapi juga membentuk mental pembebas pada diri Mumammad al-Fatih. Beliau selalu membekali al-Fatih dengan cerita dan kisah para penakluk, kisah syahid dan mulianya para mujahid, dan selalu mengingatkan Muhammad II tentang bisyarah rasulullah dan janji Allah yang menjadikan seorang anak kecil bernama Muhammad II memiliki mental seorang penakluk.

Maka tidak mengherankan sejarah mencatat bahwa ketika berumur 23 tahun, al-Fatih telah menguasai 7 bahasa dan dia telah memimpin ibukota Khilafah Islam di Adrianopel (Edirne) sejak berumur 21 tahun (ada yang memberikan keterangan dia telah matang dalam politik sejak 12 tahun). Sebagian besar hidup al-Fatih berada diatas kuda, dan beliau tidak pernah meninggalkan shalat rawatib dan tahajjudnya untuk menjaga kedekatannya dengan Allah dan memohon pertolongan dan idzinnya atas keinginannya yang telah terpancang kuat dari awal: Menaklukan Konstantinopel.

Diapun sadar untuk menaklukkan konstantiopel dia membutuhkan perencanaan yang baik dan orang-orang yang bisa diandalkan, maka diapun membentuk dan mengumpulkan pasukan elit yang dinamakan Janissaries, yang dilatih dengan ilmu agama, fisik, taktik dan segala yang dibutuhkan oleh tentara, dan pendidikan ini dilaksanakan sejak dini, dan khusus dipersiapkan untuk penaklukan konstantinopel. 40.00 orang yang loyal kepada Allah dan rasul-Nya pun berkumpul dalam penugasan ini. Selain itu dia juga mengamankan selat bosphorus yang menjadi nadi utama perdagangan dan transportasi bagi konstantinopel dengan membangun benteng dengan 7 menara citadel yang selesai dalam waktu kurang dari 4 bulan.

Tetapi konstantinopel bukanlah kota yang mudah ditaklukkan, kota ini menahan serangan dari berbagai penjuru dunia dan berhasil menetralkan semua ancaman yang datang kepadanya karena memiliki sistem pertahanan yang sangat maju pada zamannya, yaitu tembok yang luar biasa tebal dan tinggi, tingginya sekitar 30 m dan tebal 9 m, tidak ada satupun teknologi yang dapat menghancurkan dan menembus tembok ini pada masa lalu. Dan untuk inilah Sahabatku,al-Fatih menugaskan khusus pembuatan senjata yang dapat mengatasi tembok ini.

Setelah mempersiapkan meriam raksasa yang dapat melontarkan peluru seberat 700 kg, al-Fatih lalu mempersiapkan 250.000 total pasukannya yang terbagi menjadi 3, yaitu pasukan laut dengan 400 kapal perang menyerang melalui laut marmara, kapal-kapal kecil untuk menembus selat tanduk, dan sisanya melalui jalan darat menyerang dari sebelah barat konstantinopel, awal penyerangan ini dilakukan pada tanggal 6 April 1453, konstantinopel telah terkepung

Keseluruhan pasukan al-Fatih dapat direpotkan oleh pasukan konstantinopel yang bertahan di bentengnya, belum lagi serangan bantuan dari negeri kristen lewat laut menambah beratnya pertempuran yang harus dihadapi oleh al-Fatih, sampai tanggal 21 April 1453 tidak sedikitpun tanda-tanda kemenangan akan dicapai pasukan al-Fatih, lalu akhirnya mereka mencoba suatu cara yang tidak terbayangkan kecuali orang yang beriman. Dalam waktu semalam 70 kapal pindah dari selat bosphorus menuju selat tanduk dengan menggunakan tenaga manusia. Yilmaz Oztuna di dalam bukunya Osmanli Tarihi menceritakan salah seorang ahli sejarah tentang Byzantium mengatakan:

“kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sebelumnya, sesuatu yang sangat luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan dan dia menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak-puncak gunung sebagai pengganti gelombang-gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung,”


70 Kapal al-Fatih dipindahkan dari Selat Bosphorus ke Selat Tanduk melalui Pegunungan Galata dalam waktu 1 malamPengepungan ini terus berlanjut sampai dengan tanggal 27 Mei 1453, melihat kemenangan sudah dekat, Muhamamad al-Fatih mengumpulkan para pasukannya lalu berkhutbah didepan mereka:

"Jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti, maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadits ini, yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada para pasukan satu persatu, bahwa kemenangan besar yang akan kita capai ini, akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan, menjadikan syariat selalu didepan matanya dan jangan sampai ada diantara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Hendaknya mereka tidak mengusik tempat-tempat peribadatan dan gereja-gereja. Hendaknya mereka jangan mengganggu para pendeta dan orang-orang lemah tak berdaya yang tidak ikut terjun dalam pertempuran".

Subhanallah,,,Sahabatku ini sebuah penegasan Muhammad Al-Fatih pada pasukannya bahwa kemenangan tidak akan bisa dicapai dengan mengandalkan kekuatan belaka, bukan pula karena kecerdasan dan strategi perang, Muhammad al-Fatih sangat memahami bahwa kemenangan hanya akan tercapai dengan izin dan pertolongan Allah.

Maka ia meminta seluruh pasukannya bermunajat pada Allah, menjauhkan diri dari maksiat, bertahajjud pada malam harinya dan berpuasa pada esok harinya. Pada tanggal 29 Mei 1453, serangan terakhir dilancarkan, dan sebelum Ashar, al-Fatih sudah menginjakkan kakinya di gerbang masuk konstantinopel. Berakhirlah pengepungan selama 52 hari lamanya dan penantian panjang akan janji Allah selama 825 tahun lamanya. Konstantinopel dibebaskan kaum muslim melalui tangan Muhammad Al-Fatih

Sahabatku cobalah Bayangkan, kekuatan seperti apa yang bisa menjaga semangat, persatuan, dan kesabaran selama 52 hari perang dan lintas generasi dalam 825 tahun lamanya? Kekuatan seperti apa yang dapat menjadikan anak muda berumur 23 tahun menaklukan sebuah peradaban besar?

Inilah yang dinamakan kekuatan percaya pada janji Allah dan bisyarah(Kabar gembira) rasul-Nya. Kemampuan melihat tidak dengan mata tetapi dengan keimanan, kekuatan yang melebihi apapun,

Pernyataan Rosulullah kni telah menjadi kenyataan bahwa knstantinopel telah ditaklukkan oleh tangan seorang pemuda yang bernama" Muhammad l-Fatih"
dan ada satu lagi yang terwujud nantinya yaitu "Penaklukan Kota Roma",InsyaAllah

Salahuddin Al-Ayubi


Sahabatku,pernah dengar nama Saladin..!!!kalau sahabatku pernah melihat Film Kingdom of Heaven pasti tidak asing degan nama saladin..Hmm Saladin..ya sebuah nama itulah yang menggelegar saat perang salib bagai auman singa ditengah keheningan padang pasir..
Salahudin Al-Ayubi atau Sholahuddin Yusuf bin Ayyub atau yang terkenal dengan nama Saladin/salahadin(menurut lafald orang barat),nama itulah kini yang telah membakar semangat kaum muslim untuk kembali merebut kembali tanah suci Paletina,,,Sahabatku Sebenarnya Salahudin Al-Ayubi lahir dari keluarga Kurdish di kota Tikrit (140km barat laut kota Baghdad) dekat sungai Tigris pada tahun 1137M. Masa kecilnya selama sepuluh tahun dihabiskan belajar di Damaskus di lingkungan anggota dinasti Zangid yang memerintah Syria, yaitu Nur Ad-Din atau Nuruddin Zangi,..Salahudin Al-Ayubi seorang Jendral dan panglima perang kaum muslim saat itu telah berhasil merebut Palestina setelah 88 tahun lamanya dikuasai tentara Salib dengan memakai momentum Kelahiran Nabi Muhammad SAW / Maulid, Pada mulanya, maulid Nabi diperingati di wilayah Suriah Utara untuk membangkitkan kembali semangat juang umat Islam. Ternyata peringatan maulid ini berhasil membangkitkan roh jihad, sehingga kemudian diperluas pelaksanaannya di seluruh kekuasaan Islam.sempat mendapat tantangan dari para ulama dan menyebut peringatan maulid sebagai sesuatu yang bid’ah. Namun, ia meyakinkan bahwa peringatan maulid bukanlah ritual peribadatan, melainkan momentum membangkitkan girah dan semangat juang. Sebagai Khadimul Haramain (pelayan kota suci Mekah dan Madinah), Salahuddin bahkan selalu mengingatkan jemaah haji untuk merayakan maulid sesampainya di tanah air masing-masing,ternyata cara itu tidaklah sia-sia sahabatku,Kaum muslim saat itu terbakar dengan api kecintaan untuk membebaskan tanah suci Palestina.saat itu ,
pada tahun 1175 Salahudin menjadi Sultan bagi kekhalifahan Suriah dan Mesir saat itu dia menghendaki akan merebut kembali tanah palestina namun salahudin tetap menginginkan perdamaian dalam perebutan Palestin meskipun dia sadar dan yakin bahwa akan memenangkan Pertempuran melawan tentara salib yang saat itu dipimpinan Guy de lusignan raja Yerussalem maka terjadilah gencatan senjata antara Salahudin aL-Ayubi dengan Raja Guy de lusignan.Sampai suatu saat terjadi sebuah peristiwa yang mengharusakn berhent dari genjatan senjata itu..
Sebuah penyerangan rombongan peziarah dari khairo yang akan menuju Damaskus dibantai habis oleh Reginald de Chattillon, penguasa kastil di Kerak yang juga merupakan bagian dari kerajaan Yerusalem. rombongan yang akan menunaikan ibadah haji ini juga membawa saudara perempuan Salahuddin. Pengawal kafilah dibantai dan anggota rombongan ditahan, termasuk saudara perempuan Salahuddin. Dengan demikian, gencatan senjata berakhirdengan kejadian itu.
Pada Maret 1187, setelah bulan suci Ramadhan, Salahuddin menyerukan Jihad. Pasukan muslim mulai bergerak, menaklukkan satu persatu benteng-benteng pasukan kristen. Puncak kegemilangan Salahuddin terjadi pada pertempuran di kawasan Hattin atau dikenal dengan "Pertempuran Hattin".
sepasukan muslim menggerebek 12 tenda prajurit kristen, termasuk tenda kerajaan Raja Richard I, di luar benteng kota Jaffa. Richard yang terusik segera bangun dan bersiap bertempur. Pasukannya kalah jumlah, 1:4. Tak peduli, Richard berjalan kaki mengikuti pasukannya menyongsong musuh.

Salahuddin yang melihatnya, berguman dengan tenang pada saudaranya, al-Malik al-Adil, “Bagaimana mungkin seorang raja berjalan kaki bersama prajuritnya? Pergilah, ambil dua kuda Arab ini dan berikan padanya. Katakan padanya, aku yang mengirimkan untuknya. Seorang laki-laki sehebat dia tidak seharusnya berada di tempat ini dengan berjalan kaki.”

13 Juli, 25.000 tentara muslim mengepung tentara kristen yang berjumlah sedikit lebih besar, di daerah pegunungan Hattin . Pasukan muslim terdiri dari 12.000 kavaleri(pasukan utama, menunggang kuda Yaman yang gesit) dan sisanya infantri. Mereka juga menggunakan pakaian katun ringan yang disebut kazaghand, untuk meminimalisir panas terik padang pasir.
Sementara pasukan kristen dibagi dalam tiga bagian. Bagian depan pasukan terdiri dari ordo (kristen) Hospitaler yang dipimpin Raymond dari Tripoli. Bagian tengah terdiri dari batalion kerajaan yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan yang membawa Salib Sejati sebagai jimat pasukan. Bagian belakang terdiri dari ordo (kristen) Templar yang dipimpin oleh Balian dari Ibelin(Bintang Utama Film Kingdom of Heaven...ehehe) Seperti lazimnya tentara dari Eropa, mereka semua mengenakan baju zirah besi.
Mengerti situasi musuh seperti itu Salahudin memanfaatkan celah-celah ini. Malam harinya, pasukannya membakar rumpus kering di sekeliling pasukan kristen yang sudah sangat kepanasan dan kehabisan air. Keesokan harinya, Salahuddin membagikan anak panah tambahan pada pasukan kavaleri. Gunanya untuk membabat habis kuda-kuda tunggangan musuh. Tanga kuda dan payah karena kepanasan, pasukan kristen tampak menyedihkan Akibatnya sungguh mengenaskan bagi pasukan kristen. Hampir semua pasukan terbunuh. Raymond dari Tripoli dan Balian dari Ibelin berhasil lolos. Namun Raja Guy dan Reginald de Chatillon berhasil ditangkap. Jimat Salib Suci berhasil direbut pasukan muslim dan dibawa ke Damaskus sebagai barang rampasan. Terhadap semua tawanannya, Salahuddin memberi dua pilihan " Menerima Islam dan dibebaskan atau menolak tapi dieksekusi" Chatillon yang menolak langsung dipancung. Namun pilihan itu tidak herlaku bagi Raja Guy. Salahuddin memberi alasan, “Sesama raja tidak boleh saling membunuh!”...Subhanallah sungguh naluri seorang pemimpin yang adil
Dari Hattin, Salahuddin bergerak membebaskan kota-kota Acre, Beirut dan Sidon di Utara. Dia juga bergerak membebaskan Jaffa, Caesarea, Arsuf hingga Ascalon di Selatan. Sekarang saatnya membebaskan kota impian, kota suci Yerusalem. Dalam membebaskan kota-kota tersebut,sekali lagi Salahuddin senantiasa mengedepankan jalan perdamain dengan memberikan opsi yaitu" penyerahan kota secara sukarela, daripada pasukannya menyerbu kota".Pasukan Salahuddin mulai mengepung Yerusalem pads tanggal 26 September. Saat itu pasukan kristen di kota suci dipimpin oleh Balian dari Obelin dan mempertahankan kota dengan gigih. Namun pada tanggal 30 September, Salahuddin menerima tawaran perdamaian Balian. Yerusalem diserahkan dan orang kristen dibebaskan dengan tebusan tertentu( Salah satu adegan Film Kingdom of Heaven).


Salahuddin menunda masuk ke kota suci selama dua hari, menunggu hingga tanggal 2 Oktober 1187 atau bertepatan dengan tanggal 27 Rajah 583 H. Tanggal itu merupakan tanggal saat Nabi Muhammad SAW melakukan mikraj (perjalanan menembus langit untuk bertemu Allah SWT) dari Masjid al-Aqsa yang terdapat di Yerusalem. Salahudin pun menunjukkan sikap yang bijaksana terhadap para pengenut agama Nasrani maupun yahudi dengan tidak menghancurkan tempat pribadatan mereka serta mempersilahkan mereka beribadah sesuai keyakinan masing-masing dengan perkataannya"Muslim yang baik harus memuliakan tempat ibadah agama lain!”
Tidak seperti yang lain salahudin pun tidak tinggal dikediaman yang ewah akan tetapi hanya tinggal di masjid kecil bernama Al-Khanagah di Via (jalan Do-lorossa, dekat Gereja Makam Suci. Kantornya terdiri dari dua ruangan berpene¬rangan minim yang luasnya nyaris talc mampu menampung 6 orang yang duduk berkeliling)
Salahuddin meninggal pada 4 Maret 1193 di Damaskus. sekali lagi Slahudin pun menunjukkan sikap Sederhananya dimana diketahui ketika Para pengurus jenazahnya sempat terheran karena ternyata Salahuddin tidak mempunyai harta. Ia hanya mempunyai selembar kain kafan lusuh yang selalu dibawanya dalam setiap perjalanan dan uang senilai 66 dirham Nasirian (mata uang Suriah waktu itu) di dalam kotak besinya. Untuk mengurus penguburan panglima alim tersebut, mereka harus berhutang terlebih dahulu.
Seorang Salahudin Al-Ayubi kini telah dikenal diberbagai pelosok dunia Sahabatku,Dengan keimanannya dia sanggup mengalahkan kekuatan tentara salib yang kokoh,Dengan Kecintaanya akan Allah dan Rosulnya dia telah membakar semangat para kaum muslimin untuk senantiasa berjuanag menegakkan kalimat Laa Illa Haa Illallah Muhammadar Rosullulah

Tariq Bin Ziad


Sahabat-Sahabtaku saatnya Kita mengenal para pendahulu-pendahulu kita yang memberikan makna dalam memegang agama ini" ISLAM"
Mendung hitam menggelayut di atas bumi Spanyol. Eropa sedang dikangkangi oleh penjajah, Raja Gotik yang kejam. Wanita merasaterancam kesuciannya, petani dikenakan pajak tanah yang tinggi, danbanyak lagi penindasan yang tak berperikemanausiaan.Raja dan anteknya bersukaria dalam kemewahan sedang rakyat merintihdalam kesengsaraan. Sebagian besar penduduk yang beragama Kristen danYahudi, mengungsi ke Afrika, berharap mendapat ketenangan yang lebihmenjanjikan. Dan saat itu Afrika, adalah sebuah daerah yang makmur danmempunyai toleransi yang tinggi karena berada di bawah naungan pemerintahan Islam.

Satu dari jutaan pengungsi itu adalah Julian, Gubernur Ceuta yang putrinya Florinda telah dinodai Roderick, raja bangsa Gotik. Merekamemohon pada Musa bin Nusair, raja muda Islam di Afrika untukmemerdekakan negeri mereka dari penindasan raja yang lalim itu.Setelah mendapat persetujuan Khalifah, Musa melakukan pengintaian kepantai selatan Spanyol. Bulan Mei tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad,budak Barbar yang juga mantan pembantu Musa bin Nusair memimpin 12.000anggota pasukan muslim menyeberangi selat antara Afrika dan daratanEropa.

Begitu kapal-kapal yang berisi pasukannya mendarat di Eropa, Tariq mengumpulkan mereka di atas sebuah bukit karang, yang dinamai JabalTariq (karang Tariq) yang sekarang terkenal dengan nama Jabraltar. Diatas bukit karang itu Thariq memerintahkan pembakaran kapal-kapal yangtelah menyeberangkan mereka.Tentu saja perintah ini membuat prajuritnya keheranan. "Kenapa Andalakukan ini?" tanya mereka. "Bagaimana kita kembali nanti?" tanya yang lain.

Namun Tariq tetap pada pendiriannya. Dengan gagah berani ia berseru,"Kita datang ke sini tidak untuk kembali. Kita hanya punya pilihan,menaklukkan negeri ini dan menetap di sini, atau kita semua syahid."Keberanian dan perkataannya yang luar biasa menggugah Iqbal, seorang penyair Persia, untuk menggubahnya dalam sebuah syair berjudul"Piyam-i Mashriq":"Tatkala Tariq membakar kapal-kapalnya di pantai Andalusia (Spanyol),Prajurit-prajurit mengatakan, tindakannya tidak bijaksana. Bagaimana bisa mereka kembali ke negeri Asal, dan perusakan peralatan adalahbertentangan dengan hukum Islam. Mendengar itu semua, Tariq menghunus pedangnya, dan menyatakan "bahwa setiap negeri kepunyaan Allah adalahkampung halaman kita."

Kata-kata Tariq itu bagaikan cambuk yang melecut semangat prajuritmuslim yang dipimpinnya. Bala tentara muslim yang berjumlah 12.000orang maju melawan tentara Gotik yang berkekuatan 100.000 tentara.Pasukan Kristen jauh lebih unggul baik dalam jumlah maupunpersenjataan. Namun semua itu tak mengecutkan hati pasukan muslim.

Tanggal 19 Juli tahun 711 Masehi, pasukan Islam dan Nasrani bertemu,keduanya berperang di dekat muara sungai Barbate. Pada pertempuranini, Tariq dan pasukannya berhasil melumpuhkan pasukan Gotik, hinggaRaja Roderick tenggelam di sungai itu. Kemenangan Tariq yang luarbiasa ini, menjatuhkan semangat orang-orang Spanyol dan semenjak itumereka tidak berani lagi menghadapi tentara Islam secara terbuka.

Tariq membagi pasukannya menjadi empat kelompok, dan menye-barkanmereka ke Kordoba, Malaga, dan Granada. Sedangkan dia sendiri bersamapasukan utamanya menuju ke Toledo, ibukota Spanyol. Semua kota-kotaitu menyerah tanpa perlawanan berarti. Kece-patan gerak dan kehebatanpasukan Tariq berhasil melumpuhkan orang-orang Gotik.

Rakyat Spanyol yang sekian lama tertekan akibat penjajahanbangsa Gotik, mengelu-elukan orang-orang Islam. Selain itu,perilaku Tariq dan orang-orang Islam begitu mulia sehinggamereka disayangi oleh bangsa-bangsa yang ditaklukkannya.

Salah satu pertempuran paling seru terjadi di Ecija, yang membawakemenangan bagi pasukan Tariq. Dalam pertempuran ini, Musa binNusair, atasannya, sang raja muda Islam di Afrika ikut bergabungdengannya.
Selanjutnya, kedua jenderal itu bergerak maju terus berdampingandan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun seluruh dataran Spanyoljatuh ke tangan Islam. Portugis ditakluk-kan pula beberapa tahunkemudian.
"Ini merupakan perjuangan utama yang terakhir dan palingsensasional bagi bangsa Arab itu," tulis Phillip K.Hitti, "dan membawamasuknya wilayah Eropa yang paling luas yang belum pernah merekaperoleh sebelumnya ke dalam kekuasaan Islam. Kecepatan pelaksanaan dankesempurnaan keberha-silan operasi ke Spanyol ini telah mendapattempat yang unik di dalam sejarah peperangan abad pertengahan."

Penaklukkan Spanyol oleh orang-orang Islam mendorong timbuln-ya revolusi sosial di mana kebebasan beragama benar-benar diakui.Ketidaktoleranan dan penganiayaan yang biasa dilakukan orang-orangKristen, digantikan oleh toleransi yang tinggi dan kebaikan hati yangluar biasa.
Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga jikatentara Islam yang melakukan kekerasan akan dikenakan hukumanberat. Tidak ada harta benda atau tanah milik rakyat yang disita.Orang-orang Islam memperkenalkan sistem perpajakan yang sangat jituyang dengan cepat membawa kemakmuran di semenanjung itu danmenjadikan negeri teladan di Barat. Orang-orang Kristen dibiarkanmemiliki hakim sendiri untuk memutuskan perkara-perkara mereka. Semuakomunitas mendapat kesempatan yang sama dalam pelayanan umum.
Pemerintahan Islam yang baik dan bijaksana ini membawa efek luarbiasa. Orang-orang Kristen termasuk pendeta-pendetanya yang padamulanya meninggalkan rumah mereka dalam keadaan ketakutan, kembalipulang dan menjalani hidup yang bahagia dan makmur. Seorang penulisKristen terkenal menulis: "Muslim-muslim Arab itu mengorganisirkerajaan Kordoba yang baik adalah sebuah keajaiban Abad Pertengahan,mereka mengenalkan obor pengetahuan dan perada-ban, kecemerlangan dankeistimewaan kepada dunia Barat. Dan saat itu Eropa sedang dalamkondisi percekcokan dan kebodohan yang biadab."

Tariq bermaksud menaklukkan seluruh Eropa, tapi Allah menentukan lain. Saat merencanakan penyerbuan ke Eropa, datangpanggilan dari Khalifah untuk pergi ke Damaskus. Dengan disiplin dankepatuhan tinggi, Tariq memenuhi panggilan Khalifah dan berusahatiba seawal mungkin di Damaskus. Tak lama kemudian, Tariq wafatdi sana. Budak Barbar, penakluk Spanyol, wilayah Islam terbesar diEropa yang selama delapan abad di bawah kekuasaan Islam telah memenuhipanggilan Rabbnya. Semoga Allah merahmatinya.
dan namanya pun kini telah terukir dan diabadikan didaerah itu dengan sebutan " Jalbar at-tariq atau SELAT GILBALTAR"

Perempuan Dalam Puisi

Jangan kau huraikan harum mayang rambutmu
kepada lelaki bukan suamimu
kerana itu adalah ransangan
yang amat pantas
menyentuh nurani dalam

Maka tutuplah ia kembali
agar dengan itu
engaku sebenarnya akan lebih kelihatan
manis, sopan dan mulia

Kadang-kadang diwaktu akhir zaman ini
kau perempuan
sering dianugerahkan kecantikan
untuk menjadi sita yg soleh[hah]
atau sekaligus dengan keayuan itu pula
ia bakal menghancurkan dirimu sendiri

Moga-moga kau perempuan
tidak akan menjadi kelkatu
yang akan kecundang
atau patah serta terbakar sayapnya
dek memburu cahaya api

Lantaran sabda nabi:
sesungguhnya aku sudah sampai ke neraka
lalu aku dapati kebanyakan mereka
yang sedang berbaris masuk ke dalamnya
adalah terdiri dari orang-orang
yang kaya dan mewah hidupnya sewaktu
didunia dulu, dan paling ramai
isi neraka itu
ialah kaum wanita!

Zahari Hasib

Terimalah Taubatku


Kupernah miliki teman
Di saat tiada siapa peduli
Ayahanda bonda terlalu asyik mencari rezeki
Acapkali mendesak itu ini
Dialah insan yang paling memahami
Katanya
“Usah fikir-fikir lagi masalah itu,
Lupakan dan teruskan hidupmu. Hidup ini mesti dinikmati”

Bawalah aku olehnya ke dunia itu
Hati yang gundah mula bergelora
Takut untuk mencuba kutepis kerna nafsu
Nasihat orang tua kuganti ajakannya
Bisikan iblis penghasut terus menggoda
Hati yang hitam terus kelam
Akal yang kebelakang terus songsang
Jiwa yang sempit terus terhimpit

aku pembunuh paling kejam
aku penghancur harapan ayah bonda
aku pemusnah iman yang tersisa
aku pelenyap tarbiyah yang sedang dibina
hanya kerana rasa kecewa yang dicipta-ciptaEntah bila
Entah bagaimana
Tersedarlah diriku agar menghitung usia yang berlalu
Tidak pula bisa kukira
Berapa lagikah usia yang aku ada
Untuk menggantikan dosa dengan pahala

Aku mulai terjaga
Akulah mangsa tipu daya fatamorgana
Mujurlah ada teman yang sudi
Mengajakku kembali ke fitrah asal
Pintu hidayah telah terbuka
Terimalah taubatku ya ilahi!

Nukilan:
NuRmaWaddah

Persandingan Luar BiasaPada suatu masa yang ditetapkan...
Kita pasti dirisik..
Pertunangan sejak azali..
Di hujung hidup nanti..
Berlangsungnya perkahwinanmu dengan maut..
Hantarannya..sakit dan nazak..

Tamu bertandang menghadiahkan esak tangis..
Pengantin dimandikan..
Dipakaikan baju cantik putih..
Wangian gaharu dan cendana..
Keranda jadi pelaminan..

Pengantin bersanding sendirian..
Di arak keliling kampung..
Berkompangkan azan dan kalimah kudus..
Akad nikahnya bacaan talkin..
Berwalikan liang lahat..
Saksi pula nisan-nisan..
Siraman air mawar..
Keluarga terdekat menepung tawar..

Tiba masa pengantin..
Menunggu sendirian..
Malam pertama bersama KEKASIH..
Di kamar bertilamkan tanah..
Dan Dia menuntut janji..
Sucikah kita tatkala berpadu..
Pernahkah taubat sepanjang hayat..
Atau terkubur bersama dosa-dosa...

Dan Dia Kekasih itu..
Menetapkanmu ke syurga..
Atau melemparkan dirimu ke neraka..

Pejuang Islam Omar Mokhtar


Omar Mukhtar
__________________________________________________________________________________
KEMERDEKAAN merupakan impian setiap manusia. Tiada manusia yang sanggup dibelenggu oleh penjajahan dan penindasan. Apabila hal ini berlaku, manusia akan tampil memberontak dan berusaha membebaskan diri mereka ataupun negara mereka dari cengkaman tersebut. Inilah yang dapat diperkatakan mengenai Umar Mukhtar, wira kebanggan rakyat yang namanya bersemadi di dalam hati sanubari rakyat Libya hingga ke hari ini. Sedari usia muda beliau bangun memperjuangkan kemerdekaan negaranya daripada dibelenggu oleh cengkaman kuasa fasis Itali walaupun akhirnya Umar Mukhtar terpaksa syahid di tali gantung. Namanya terpahat kukuh dalam tinta emas, menjadi inspirasi dan dianggap simbol keagungan dalam usaha membebaskan Libya daripada belenggu penjajahan.


Umar Al Mukhtar telah dilahirkan pada tahun 1862 dan merupakan putera kepada Mukhtar bin Umar dan Aiesha binti Muhareb. Dia berasal daripada suku Boray dan Al Manfah. Sebagai seorang remaja, beliau didoktrinkan berdasarkan ideologi gerakan Sanusiah. Pada usianya 16 tahun, ayahnya meninggal dunia semasa menunaikan haji ke Makkah, dan menjadikan dia seorang anak yatim pada usia yang muda. Mukhtar kemudian berpindah ke Jaghboub. Di sana, dia belajar di Institut Pengajian Tinggi dalam bidang Sains Islam selama 8 tahun.

Kerana kewibawaan, kepimpinan dan kecemerlangannya dalam segala bidang, dia memperoleh pengiktirafan yang tinggi daripada syeikh dan pemimpin Sanusi. Pada tahun 1897, dia telah dilantik oleh Sidi Al Mahdi sebagai Syeikh Zaywat AlíAqour. Pada bulan Oktober 1911, tentera Itali memulakan tindakan untuk menawan Libya. Rakyat Libya dengan sungguh-sungguh berjuang mempertahankan negara mereka walaupun dengan kelengkapan senjata yang kurang sempurna. Pada awal penjajahan mereka, tentera Itali memberi tumpuan kepada bandar-bandar di tepi pantai seperti Tripoli, Benghazi, Misrata dan Derna. Pertempuran yang hebat berlangsung di Al-Hani berhampiran Tripoli (23 Oktober 1911), Ar-Rmaila berhampiran Misrata, Al-Fwaihat dekat Benghazi (Mac 1912) dan Wadi Ash-Shwaer berhampiran Derna. Pertempuran-pertempuran yang lain berlaku di kampung, gunung dan padang pasir. Salah satu daripada pertempuran hebat yang berlaku di Ghertabiya dekat Sirt (April 1915) telah menyebabkan beribu-ribu tentera Itali terkorban.

Akibat kebencian dan kemarahan yang meluap-luap, rakyat Libya segera bangkit mempertahankan tanah air mereka. Umar Al Mukhtar diarahkan oleh Sidi Idris Al Mahdi mengetuai pertempuran. Beliau mengatur strategi dengan membentuk satu pasukan tentera yang digelar tentera Mujahidin dengan bersumberkan cukai yang meliputi cukai binatang ternakan dan bijirin. Rakyat Libya membantu pasukan Mujahidin dengan makanan, tentera dan bekalan senjata.

Walaupun selepas beberapa tahun berjuang Itali berjaya menawan Libya, namun pada peringkat awal mereka tidak dapat berbuat demikian kerana pejuang Mujahidin Libya seperti Umar Mukhtar dan para pengikutnya memberikan tentangan yang begitu hebat kepada tentera Itali. Mereka meninggalkan rumah dan bergerak menuju ke kawasan pergunungan untuk merancang dan melancarkan serangan terhadap tentera Itali. Pejuang-pejuang Mujahidin Libya lain yang turut gigih menentang pendudukan Itali ialah Ramadan as Swahili, Mohamed Farhat Az Zawawi, Al-Fadeel Bo-Omar, Solaiman Ai-Barouni dan Silima An Nailah. Umar Mukhtar bertanggungjawab menyusun semula gerakan tenteranya di Gunung Hijau (Aj-Jabal Al-Akdar, Timur Jauh) Libya dan melancarkan serang padu terhadap Itali selepas Perang Dunia 1. Pasukan Mujahidin menyerang troop tentera Itali di atas puncak bukit, hutan dan lembah Gunung Akhdar.

Pada tahun 1922, Itali mula tertakluk di bawah undang-undang fasis. Semua perjanjian yang telah ditandatangani dengan Sidi Idris As-Sanusi telah digantung dan polisi yang menindas dan zalim telah dikenakan terhadap Libya. As-Sanusi terbang ke Mesir pada tahun 1923 meninggalkan Umar Mukhtar yang bertanggungjawab untuk penentangan secara habis-habisan dalam keadaan serba kekurangan.

Apabila Itali merasakan bahawa mereka sukar untuk menghadapi tentera Mujahidin dan mungkin kehilangan Libya kepada pihak Mujahidin, pihak berkuasa Itali menghantar salah seorang pegawai tertinggi mereka, Badolio. Badolio menggunakan kaedah yang tidak berperikemanusiaan untuk menamatkan penentangan. Dia bukan hanya mengetuai penentangan terhadap Umar Mukhtar dan pengikut-pengikutnya tetapi turut bertindak menghukum penduduk-penduduk yang tinggal di bandar dan di desa dan menuduh mereka membantu tentera Mujahidin Libya. Di samping Badolio, kerajaan Itali yang diketuai oleh Mussolini turut menghantar Rodolfo Grasiani unttuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Semasa Libya di bawah Grasiani beribu-ribu rakyat Libya yang tidak berdosa sama ada tua, muda, perempuan, dan kanak-kanak dibunuh secara kejam. Mussolini mengarahkan Grasiani melakukan apa-apa sahaja bagi menghadapi penentangan rakyat Libya.

Grasiani bersetuju ke Libya jika Mussolini membenarkan dia melakukan apa-apa yang di suka hatta termasuk membelakangi undang-undang yang sedia ada. Sebelum pergi ke Libya, terlebih dahulu pegawai yang kejam ini berkunjung ke Morj, Switzerland untuk bersuka ria dan pada masa yang sama merancang serangan bunuh terhadap rakyat Libya dengan berpandukan kepada motto yang dipegang oleh Mussolini, "Jika anda tidak bersama saya, anda menentang saya!" Ini bermakna satu cara terbaik untuk menawan negara tersebut dan mengawal rakyatnya adalah dengan membunuh! Akibatnya, semasa Libya berada di bawah penjajahan Itali, hampir separuh daripada rakyatnya telah dibunuh dengan kejam.

Kaum lelaki, wanita, orang tua dan kanak-kanak telah dizalimi dan dibunuh sama ada dengan menembak mereka, menggantung mereka di khalayak ramai dan membunuh secara tidak langsung iaitu dengan membiarkan mereka mati kelaparan, dan tidak diberi ubat apabila mereka sakit. Tindakan- tindakan kejam ini dilakukan demi untuk menunjukkan kepada dunia bahawa mereka berkuasa dan mampu menceroboh dan menawan negara lain, sama seperti kuasa-kuasa lain di dunia.

Perancangan Grasiani ialah memencilkan Libya sepenuhnya dan menghalang sebarang hubungan secara langsung atau tidak langsung antara Mujahidin Libya dengan jiran-jiran mereka yang selama ini membekalkan mereka dengan senjata dan maklumat. Grasiani telah membina tembok berwayar yang panjangnya sejauh 300km, tingginya 2 meter dan 3 meter lebar, bermula dari Pelabuhan Bardiyat yang terletak di utara Libya hingga ke Al-Jaghoub di Tenggara Libya, Perancangan beliau yang kedua ialah membina kem tahanan berpuusat di Al-Aghaila, Al-Maghroun, Solouq dan Al-Abiyar.

Pada penghujung November 1929, semua rakyat Libya tinggal di khemah di Al-Jabar Al-Akdar, Mortaf-Aat Al-Thahair, dari Utara Beneena hingga ke Ash- Shlaithemiya Selatan, dari Tawkera hingga ke selatan padang pasir Balt Abdul-Hafeeth. Semua penduduk daripada mana-mana kabilah, dipaksa meninggalkan tanah dan rumah mereka untuk sama-sama tinggal di kem tahanan berpusat. Kehidupan yang sangat menyedihkan di dalam kem tahanan seperti kelaparan dan berpenyakit telah menyebabkan beribu-ribu rakyat Libya menemui ajal mereka. Mereka yang dipercayai membantu pasukan Mujahidin telah digantung dan ditembak. Lebih 100,000 orang telah dipaksa ke kem tahanan di kawasan Baraqa. Daripada jumlah itu hanya 35,000 orang yang berjaya meneruskan kehidupan.

Marshall Roodolfo Graziani juga mengetuai kempen ketenteraan dengan menawan kumpulan Oasis Al Kufra, yang merupakan tulang belakang penentang. Di luar kem iaitu di kawasan pergunungan, pasukan Mujahidin kembali berjuang menentang pendudukan Itali. Umar Mukhtar tetap teguh dengan pendiriannya. Beliau sekali-kali tidak akan menyerah atau berputus asa. Beliau meningkatkan penentangan di Gunung Akhdar. Suku kaum dari daerah yang berhampiran turut menyertai beliau dalam perjuangannya.

Tetapi pada tahun 1931, pihak Mujahidin kehabisan bekalan makanan, maklumat dan bekalan senjata. Umar Mukhtar yang pada ketika itu telah berumur 80 tahun telah jatuh sakit beberapa kali. Ramai pengikutnya meminta beliau menggantung senjata dan meninggalkan negara tersebut. Beliau begitu marah apabila dinasihatkan meninggalkan perjuangannya selama ini dek kerana usianya yang sudah lanjut. Tetapi dengan semangat yang teguh beliau terus meneruskan perjuangan membebaskan negaranya. Atas dasar itu beliau telah digelar "Singa Padang Pasir".

Pihak Itali yang menyangka bahawa Umar Mukhtar boleh dibeli telah menawarkan beliau elaun sebanyak 50,000 lira Itali sebagai pertukaran untuk beliau menandatangani perjanjian perdamaian. Namun beliau enggan dengan berkata bahawa pendiriannya tetap teguh dan jitu. "Kita mempunyai sunnah Nabi Muhammad yang boleh membimbing kita dalam jihad kita," kata beliau memberikan kata-kata semangat kepada pengikut-pengikutnya.Dalam usaha memerangkap Mukhtar dan orang-orangnya yang terperangkap di Gunung Akhdar, kerajaan Itali telah mengarahkan sempadan Mesir, Chad dan Sudan ditutup. Peristiwa ini dipanggil Italy Holocaust di Libya. Pada 12 September 1932, dalam satu misi pengintipan tentera Itali, selepas satu pertempuran yang sengit, Umar Mukhtar dan pasukannya telah diserang dan ditangkap. Kira-kira 40 orang pengikutnya telah terbunuh. Hanya beliau yang terselamat dan telah diserahkan kepada Komandan tentera Itali.#Umar Mukhtar telah ditawarkan pengampunan dalam usaha menukar pendirian beliau dan pengikut-pengikutnya agar menghentikan perjuangan. Tetapi tawaran itu telah ditolak oleh Umar Mukhtar dengan tegas. Beliau bersedia untuk menghadapi perbicaraan pada 15 September 1931. Perbicaraan itu merupakan suatu perbicaraan yang tidak adil yang hanya mengambil masa selama 75 minit. Hasil perbicaraan itu, Umar Mukhtar telah jatuhkan hukuman mati.#Hukuman mati itu berlangsung pada 16 September 1931 di bandar raya Solouq di hadapan 20,000 rakyat Libya. Hukuman mati yang dikenakan terhadap Umar Mukhtar telah dilaksanakan tanpa menimbangkan usianya yang telah lanjut dan tanpa mengikut undang-undang antarabangsa dan perjanjian semasa peperangan. Namun sewaktu hendak di tali gantung jelas kelihatan ketenangan di raut wajah Umar Mukhtar. Beliau sempat bersembahyang sunat sebelum dihukum gantung. Selepas dihukum gantung, Umar Mukhtar yang dianggap simbol pembebasan dan jihad Libya dengan segera telah dikebumikan di Ben-Ghazi. Makamnya telah dikawal dengan rapi oleh tentera Itali.

Kematian Umar Mukhtar telah mencetuskan bantahan daripada negara Arab dan negara Islam. Rakyat mengadakan demonstrasi jalanan dan sembahyang jenazah untuk beliau telah diadakan. Kematian Umar Mukhtar telah menyebabkan pergerakan pembebasan di Libya hilang arah tujuannya. Hal ini telah memudahkan kerajaan Rom mengisytiharkan Libya diletakkan di bawah pemerintahan tentera Itali pada 24 September 1932. Penguasaan Itali terhadap Libya berterusan sehingga Itali tewas dalam Perang Dunia Kedua dan Libya diletakkan di bawah penyeliaan Tentera Bersekutu sehingga 24 Disember 1951, apabila Libya mencapai kemerdekaan selepas beberapa tahun dijajah.

Pada tahun 1933, Pengerusi Jabatan Kesihatan dan Ketenteraan Itali, Dr. Todesky telah menulis di dalam bukunya Cerinaica Today, antara kandungan tulisannya berbunyi : Dari May 1930 hingga September 1930, dianggarkan kira-kira 80,000 rakyat Libya telah dipaksa meninggalkan tanah dan rumah mereka untuk tinggal di kem tahanan berpusat. Dalam satu-satu masa 300 orang telah dibawa ke kem tersebut dengan dikawal oleh tentera Itali bagi memastikan mereka tidak melarikan diri. Dr. Todesky menyambung, "Pada penghujung 1930, semua rakyat Libya yang tingal di dalam khemah telah dipaksa tinggal di dalam kem tersebut. 55% daripada mereka telah menemui ajal di dalam kem tahanan tersebut". Ahli sejarawan Libya, Mahmoud Al At-Taeb berkata di dalam wawancara dengan majalah Libya, Ash-Shoura (Oktober 1979) bahawa pada bulan November 1930, sekurang-kurangnya 17 upacara pengebumian diadakan di kem tersebut akibat mati kelaparan, penyakit dan kemurungan.

Apabila akhbar-akhbar dari seluruh dunia mempersoalkan tentang nasib buruk serta layanan yang tidak berperkemanusiaan yang diterima oleh rakyat Libya di dalam kem tahanan tersebut, tentera Itali mula mengambil perhatian dengan membekalkan makanan kepada rakyat Libya sebanyak 22 kg seorang untuk sebulan. Namun tindakan kerajaan Itali itu sudah terlambat kerana ramai rakyat Libya yang telah terkorban akibat kekejaman mereka.

Walaupun Umar Mukhtar telah meninggal dunia, jasa, perjuangan dan pengorbanannya menentang penjajahan telah menjadi inspirasi dan sentiasa bersemadi di dalam hati rakyat Libya mahupun masyarakat Arab dan Islam hingga ke hari ini. Lantaran itu, sebagai penghargaan kepada Umar Mukhtar:

• Libya mengisytiharkan kemerdekaannya pada 16 September, tarikh Umar Mukhtar dihukum gantung.

• Pada ulang tahun ke 56 kematian Umar Mukhtar, kerajaan Libya membina sebuah muzium untuk menunjukkan kepada rakyat senjata yang digunakan oleh Umar Mukhtar dan pengikut-pengikutnya.

• Mata wang kebangsaan Libya - dinar memaparkan gambar Umar Mukhtar.

• Pada tahun 1991, Umar Mukhtar telah dianugerahkan Yemeni Medal of Independence of The First Degree yang diterima oleh anaknya.

• Pada tahun 1940, kelab Umar Mukhtar telah ditubuhkan di Mesir. Persatuan lain juga telah ditubuhkan menggunakan namanya di seluruh negara Arab dan negara-negara Islam.

Bob Lokman Tarik Diri Raja Lawak 5
Bila Allah ingin memberi hidayahnya kepada seseorang maka tiada siapa dapat menghalangnya.....

WANITA MUALLAF TERPAKSA SOLAT SOROK-SOROK

Tuesday, February 22, 2011

بسم الله الرحمن الرحيم
Gambar fail: Audrey Amira keluar dari mahkamah mendukung anaknya Alya Natasha

Kuala Lumpur: Seorang wanita mualaf mendakwa bekas suami tidak membimbingnya menjadi Muslim yang baik sepanjang lima tahun perkahwinan di Mahkamah Tinggi Syariah di sini, semalam.


Menurut Audrey Amira Goon Abdullah, 34, bekas suaminya, Ablen Rosmon Gamid, 35, dan ahli keluarganya juga tidak mengamalkan ajaran Islam dengan baik.

Katanya, sepanjang tinggal dengan mentua, tidak pernah lihat mereka menunaikan solat dan solat Jumaat selain turut percaya perkara syirik.

Bekas suaminya juga pernah menceritakan pernah minum arak dan ke kelab malam ketika ke luar negara.

“Saya terpaksa solat secara sorok-sorok kerana tidak mahu diketahui ahli keluarga mentua sebab takut dikatakan berlagak.

“Sekali-sekala adik bekas suaminya juga membawa pulang kawan perempuannya dan tidur bersama satu bilik dalam pengetahuan ibu bapa mentua,” jelasnya yang turut mengakui pernah tidur bersama bekas suaminya di rumah sama sebelum berkahwin.

Pengurus Kanan Korporat Kewangan itu berkata demikian ketika memberi keterangan berhubung tuntutan hak penjagaan anak Alya Natasha, 5, daripada bekas suaminya. -hm

SEJARAH PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS)

بسم الله الرحمن الرحيم
"Kejayaan cemerlang PAS dalam pilihan raya umum ke-12 pada 2008 telah meletakkan PAS sebagai sebuah parti pembangkang utama yang dilihat oleh rakyat berupaya mengambil alih pemerintahan negara. Semenjak 1990, PAS telah melangkah maju daripada sebuah parti pembangkang yang dianggap ‘ekstrem’ menjadi sebuah parti pemerintah yang moderat dalam melaksanakan cita-cita Islamnya bermula di Kelantan semenjak 1990, kemudian ke Terengganu pada 1999 hingga 2004, dan kini PAS mendapat kepercayaan rakyat di Kedah, Perak dan Selangor.

Di Parlimen juga, PAS telah bangkit dan menguasai 10 peratus daripada kerusi Parlimen atau 25 peratus daripada keseluruhan kerusi pembangkang. Perkembangan ini meletakkan PAS dalam perhatian peminat politik, pengkaji dan juga penyelidik.

Sebenarnya, kemunculan PAS dalam sejarah politik tanah air telah bermula semenjak 23 Ogos 1951 apabila para ulamak yang bersidang di Kuala Lumpur bersetuju menubuhkan sebuah persatuan yang dinamakan Persatuan Ulamak Se-Malaya. Nama persatuan ini kemudiannya diubah menjadi Persatuan Islam Se-Malaya (PAS) pada 24 November 1951, dalam satu persidangan ulamak Malaya di Bagan Tuan Kecil (Butterworth), Seberang Prai. Itulah sekelumit permulaan sejarah PAS yang diasaskan oleh para ulamak yang kemudiannya berkembang menjadi sebuah pertubuhan politico-dakwah yang penting di negara ini. Penglibatan dan sumbangan PAS dala politik negara bermula sebaik sahaja ia ditubuhkan walaupun ramai pengkaji mengatakan PAS hanya menyertai politik menjelang pilihan raya 1955.

Kemunculan PAS ini dikatakan hasil daripada silang pengaruh yang berlaku antara beberapa gerakan Islam yang lebih awal seperti Ikhwanul Muslimun di Mesir, Masyumi di Indonesia dan Jamaat Islami di Pakistan. Ketiga-tiga pengaruh ini telah menyerap masuk ke Tanah Melayu melalui para ulamak yang belajar di Mesir, Mekah, India dan Indonesia. Ksedaran yang awal ialah para ulamak atau umat Islam memerlukan sebuah pertubuhan atau badan yang boleh mewakili mereka dalam semua aspek kehidupan terutama dalam keadaan Tanah Melayu sedang dijajah oleh British ketika itu. Longgokan ksedaran ini kemudiannya menghasilkan Majlis Tertinggi Agama Malaya (MATA) pada 1947 diikuti oleh Hizbul Muslimin pada 1948 kesan daripada usaha gigih Dr Burhanuddin al-Helmy dan Ustaz Abu Bakar al-Baqir. Walau bagaimanapun, gerakan Islam yang berpusat di Gunung Semanggol ini terkubur ekoran penguatkuasaan Ordinan Darurat pada Jun 1948.

Para ulamak mengambil beberapa sikap selepas tragedi darurat ini. Ada yang ’tawakuf’ daripada politik kepartian tetapi menggerakkan kesedaran rakyat melalui institusi pendidikan atau media massa. Dalam fraksi yang lain, para ulamak telah mengambil sikap untuk menyertai parti nasionalis Umno bagi membolehkan isu-isu umat Islam diperkatakan. Beberapa tokoh Hizbul Muslimin seperti Tuan Haji Ahmad Fuad Hassan, seorang lepasan Maahad Il Ihya Assyariff, Gunung Semanggol telah menyertai Umno pada 1950 dan dilantik mengetuai Bahagian Agama dan Pelajaran Umno. Bahagian ini kemudiannya mengaturkan beberapa persidangan untuk membolehkan ulamak menubuhkankan persatuan. Dalam tulisannya, ”Ulamak Malaya Belum Bersatu dan Belum Punya Persatuan”, Haji Ahmad Fuad menyifatkan kedudukan ulamak ketika itu umpama sampah yang tidak dihargai kerana tiada kekuatan. Lebih-lebih lagi ketika itu ulamak telah muak dengan sikap Umno yang mengabaikan isu pemurtadan Natrah, pengajuran judi loteri, fun fair, kaberat dan lain-lain. Dalam satu persidangan ulamak yang dipimpin oleh Sheikh Abdullah Fahim, Mufti Pulau Pinang di Seberang Perai pada 1951, mereka telah mengeluarkan fatwa mengharamkan judi loteri anjuran Umno.

Dalam konflik pelbagai yang dihadapi oleh para ulamak dan situasi politik semasa yang masih tidak menuju kepada jalan Allah itu, maka para ulamak membuat pendirian untuk menubuhkan PAS. Haji Ahmad Badawi, seorang ulamak di Seberang Perai telah mengeluarkan satu manifesto yang dinamakan ’Manifesto al-Badawi’ dengan tema ”Ulamak ke Jalan Allah” bagi menyambut persidangan untuk menubuhkan PAS pada 24 November 1951. Mereka memutuskan supaya PAS menjadi sebuah pertubuhan politik Islam yang memperjuangkan kemerdekaan melalui landasan demokrasi ke arah membentuk sebuah negara yang diredhai Alah. Para ulamak menolak bentukbentuk perjuangan yang diasaskan berdasarkan ideologi ciptaan manusia yang dibawa masuk oleh penjajah.

Semenjak itulah, PAS muncul sebagai sebuah pertubuhan politik Islam yang memperjuangkan kemerdekaan negara, kemudian menyertai pilihan raya demi pilihan raya. PAS juga menggunakan pelbagai saluran untuk menyampaikan mesej dakwahnya termasuk membentuk beberapa kerjasama politik dengan orang bukan Islam semenjak 1953. Di bawah kepemimpin Tuan Guru Haji Ahmad Fuad Hassan dan Dr Haji Abbas Alias, PAS bercakap soal kemerdekaan yang boleh ditegakkan hukum Islam. PAS menolak kerakyatan jus soli yang merugikan peribumi dan PAS mendesak supaya Islam dijadikan dasar negara yang merdeka. Apabila Dr Burhanuddin al-Helmy mengambil alih kepemimpinan PAS pada akhir 1956, PAS mula memperincikan sikapnya terhadap kemerdekaan yang hendak dicapai yang dianggap ’masih kosong’ dari
matlamat sebenar kerana mengabaikan kebangsaan Melayu dan ketuanan Islam1. Hal ini tergambar daripada hasrat Dr Burhanuddin,

”Dalam perjuangan kita (PAS) bagi mencapai kemerdekaan, kita telah dan terusmenerus memperjuangkan Melayu itu sebagai kebangsaan bagi negara Tanah Melayu ini dengan bertapak di atas asas ideologi Islam yang maha suci”2.

Penyertaan PAS dalam pilihan raya 1959 telah memberikan kejayaan besar apabila Terengganu dan Kelantan berjaya dikuasai. PAS membentuk kerajaan yang dipimpin oleh Mohd Daud Abdul Samad di Terengganu dan Ustaz Ishak Lotfi Omar di Kelantan sebagai Menteri Besar. PAS memulakan langkah sebagai kerajaan di dua negeri Pantai Timur untuk menterjemahkan ideologi perjuangannya yang berasaskan al-Quran dan Sunnah. Namun begitu, kerajaan PAS di Terengganu telah dijatuhkan pada Oktober 1961 hasil permainan politik kotor Perikatan. Di Kelantan, PAS berjaya bertahan sehingga BN mendaruratkan Kelantan pada akhir 1977. Dalam konteks ini, PAS-lah satu-satunya pembangkang yang diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk memerintah kerajaan negeri di negara ini.

Selepas kejatuhan Terengganu pada hujung 1961, PAS mulai menerima tekanan-tekanan politik seperti penyalahgunaan ISA, penahanan Dr Burhanuddin al-Helmy diikuti oleh sekatan politik, keganasan Pemuda Tahan Lasak Umno dan beberapa siri pembunuhan politik. Perjuangan PAS untuk memartabatkan kebangsaan Melayu Raya berasaskan Islam telah dijadikan kambing hitam dalam Konfrantasi Indonesia pada 1963. PAS menolak pembentukan Malaysia kerana mahukan sebuah negara Melayu yang lebih besar meliputi seluruh alam Melayu dibentuk. Dalam masa yang sama Umno mencanangkan isu-isu perkauman yang akhirnya membawa kepada beberapa siri perbalahan kaum di Pulau Pinang, Perak dan Singapura antara 1964 hingga 1969, dan kemuncaknnya tercetus Tragedi 13 Mei 1969 yang mengubah landskap politik negara. Selepas tragedi ini, Datuk Mohd Asri Muda yang memangku jawatan Yang Dipertua Agung PAS semenjak 1965 telah dilantik sebagai Yang Dipertua Agung PAS pada 1971.

PAS memasuki era baru dalam politik negara apabila PAS mula meneroka kerjasama dengan Umno bagi menjamin kestabilan politik negara, mengekalkan ketuanan Melayu dan menyerapkan Islam dalam pemerintahan. PAS menyertai beberapa parti lain telah membentuk Kerajaan Campuran PAS-Perikatan pada 1973, kemudian sama-sama mengasaskan Barisan Nasional (BN) pada 1974. BN mencapai kejayaan besar dalam pilihan raya 1974 dan PAS sendiri telah berjaya menembusi ruang-ruang yang baru sehingga membolehkan Islam di sampaikan ke corong telinga rakyat dengan lebih berkesan. Walau bagaimanapun, keterbukaan PAS dalam membentuk kestabilan politik negara telah disalahgunakan oleh musuh-musuh politiknya dengan melaga-lagakan pimpinan PAS sehingga terjadi krisis politik Kelantan pada 1977. Akibatnya, PAS telah menolak Akta Darurat (Kelantan) 1977 yang menyebabkan PAS bukan sahaja disingkirkan dari BN, tetapi turut kehilangan Kelantan.

Setelah melalui tempoh yang mencabar antara 1978 hingga 1982 di mana PAS terpaksa berhadapan dengan perpecahan, kehilangan kuasa pemerintahan, tekanan ISA dan krisis kepemimpinan, akhirnya PAS telah mengasaskan kepemimpinan ulamak pada Oktober 1982. Tuan Haji Yusof Rawa telah diangkat untuk memimpin PAS bagi menggantikan Datuk Mohd Asri yang meletakkan jawatan. Permulaan era kepemimpinan ulamak memperlihatkan PAS kembali kepada asas perjuangannya untuk mendaulatkan Islam dan memberikan penekanan terhadap kwajipan tersebut. Gerakan dakwah PAS berkembang dengan lebih tersusun melalui pendekatan haraki dan dalam masa yang sama PAS terus membina jambatan dakwah dengan non-Muslim sehingga terbentuk Majlis Perundingan Cina (CCC). Di sudut yang lain, pendekatan PAS telah disambut oleh kerajaan dengan melaksanakan juzuk tertentu daripada Islam seperti Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam, Dasar Bersih, Cekap dan Amanah serta penubuhan Bank Islam, Universiti Islam Antarabangsa dan lain-lain.

Paling mencabar pada era kepemimpinan ulamak ialah beberapa siri penyalahgunaan ISA yang berlaku pada 1984, 1987 dan 1989, ketimbang dengan desakan PAS untuk diadakan Debat Terbuka PAS-Umno pada 1984. Dalam kemelut ini, tercetus pula tragedi Memali pada November 1985 yang mengorbankan 14 orang ahli PAS. Tetapi, pada 1987, Umno pula menghadapi krisis kepemimpinan sehingga parti tersebut diharamkan. Yang Dipertua Agung PAS, Ustaz Fadzil Mohd Noor memanfaatkan kesempatan ini dengan mewujudkan kerjasama politik dengan serpihan Umno, Semangat 46 yang membolehkan PAS berkuasa semula di Kelantan. Ketua Dewan Ulamak PAS (kemudian Mursyidul Am PAS), Tuan Guru Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat diberikan kepercayaan untuk memimpin kerajaan Kelantan semenjak 1990. Dengan dasar ’Membangun Bersama Islam’, PAS berjaya melaksanakan tanggungjawabnya untuk menegakkan hukum Allah yang berada dalam bidang kuasana.

Pada 1996, PAS mula berkrisis dengan Parti Melayu Semangat 46 (PMS46) yang menyebabkan Angkatan Perpaduan Ummah (APU) yang dibentuk pada 1989 berpecah. Dua tahun kemudian, Umno sekali lagi menghadapi perpecahan ekoran pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyebabkan wujudnya gerakan Reformasi. PAS telah memimpin Majlis Gerakan Keadilan Rakyat Malaysia (GERAK) bagi menuntut keadilan kepada rakyat, kemudian menubuhkan Barisan Alternatif (BA) pada 1999. Melalui BA, PAS berjaya merampas semula Terengganu. Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang diamanahkan untuk mengetuai kerajaan Terengganu sehingga 2004. Selepas pencapaian lemah PAS pada 2004 kerana momentum Perdana Menteri baru, PAS bangkit semula pada 2008 dengan mengetuai tiga kerajaan negeri dan turut serta dalam kerajaan di Selangor. Kini, PAS dilihat sebagai pencabar utama Umno dalam menguasai politik orang Melayu Islam.

Sepanjang tempoh 1951-2008 ini, PAS telah dipimpin oleh tujuh orang Yang Dipertua Agung/Presiden iaitu Tuan Guru Haji Ahmad Fuad Hassan (1951-1953), Dr Haji Abbas Alias (1953-1956), Profesor Dr Burhanuddin al-Helmy (1956-1969), Datuk Mohd Asri Muda (1969-1982), Tuan Haji Yusof Rawa (1982-1988), Dato’ Fadzil Mohd Noor (1988-2002) dan Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang (2002 hingga sekarang). Para pengkaji yang menganalisis perkembangan PAS ini mengatakan PAS telah mengalami empat jenis kepemimpinan iaitu kepemimpinan ulamak tradisi (1951-1956), kepemimpinan nasionalis kiri (1956-1969), kepemimpinan nasionalis kanan (1969-1982) dan kepemimpinan ulamak haraki (1982-sekarang)3. Dalam pada itu juga, mereka mengatakan PAS telah melalui empat tahap perkembangan iaitu tahap kemunculan (1951-1959), tahap kebangkitan (1959-1973), tahap kemuncak (1973-1977), tahap kejatuhan (1977-1990) dan tahap kebangkitan semula (1990-sekarang)4. Dari sudut pembinaan ideologi perjuangan PAS, dikatakan berlaku tiga fasa iaitu fasa penubuhan dan pembentukan ideologi (1951-1958), fasa pencernaan ideologi (1958-1982) dan fasa pengukuhan idelogi (1982-1995)5.


1 Burhanuddin al-Helmy (1957), Panduan Jiwa Pergerakan, dlm. Suara Islam, Thn. 2, Bil. 1, Disember.
2 Burhanuddin al-Helmy (1960), Sambutan Kemerdekaan Kali Ketiga, Utusan Melayu, 31 Ogos.
3 Mohd Fadli Ghani (2003), Dewan Pemuda PAS: Suatu Kajian Terhadap Tahap-tahap Perkembangan Organisasi
Dalam Era Bertindak, 1975-2003, Tesis Sarjana Sastera, Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi UKM, h. 27.
4 Wan Abdul Rahman Latif (1992), Parti-parti Politik di Malaysia: Asas Perjuangan dan Penerimaan Masyarakat,
dlm. Dunia Islam, Feb., h. 35.
5 Zambry Abd Kadir (1995), Religion and Politics: The Search for Political Legitimacy of The Pan-Islamic Party of
Malaysia, Tesis PhD, Temple University, h. 25-28.


sumber : Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah

Kenapa Aku Pilih PAS

Fisabilillah: Bob LokmanSetelah aku melalui segala jalan syahwat, Allah memberikan aku gambaran akhirat. Maka aku mula berjalan mencari kebenaran dan semalam 16 Rabi'ul Awal, aku melangkah masuk kedalam gerbang hijau yang bertonggakkan Ulama yang sangat ditakuti oleh pencinta dunia.

Mengalir airmata bila borang ahli disambut oleh Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Azizan. Biar pun aku bukan sesiapa dikalangan orang Pas, tapi aku dapat merasakan kehangatan persaudaraan yang dihulurkan oleh mereka.

Aku menjadi insaf dikalangan anak- anak muda Pas yang rugged tapi ikhlas dalam perjuangan dan aku merasa amat malu diperhatikan oleh mereka bilamana aku merasa seperti seluruh hidup aku sebelum ini diselubungi syahwat keduniaan hingga aku merasa aku teramat tua dikalangan mereka.

Terlintas juga dibenak ku, mungkin kerana anak - anak muda inilah orang bijak pandai seperti Mahathir menolak Pas.

Biarlah tua, biarlah bertongkat, tapi sekarang aku tahu Allah maha pengampun dan penyanyang.

Maka oleh kerana itu aku akan patuh kepada kehendak Allah dalam ayat 104 Surah Aali-Imran. Pas akan aku jadikan wadah perjuangan untuk mempopularkan Allah kepada mereka yang belum kenal akan kekuasaanNYA.

Aku jadi insaf betapa aku yang lahir dalam keluarga Islam keturunan Ulama', terabai dengan kefahaman Islam yang pernah diterapkan kedalam jiwaku. Apatah lagi mereka yang tidak pernah tahu mengenai Islam, bagaimana mereka akan merasa takut pada Allah. Untuk itu sekali ini aku akan terus bercerita kepada sesiapa sahaja sesuatu yg membuatkan mereka bertaqwa kepada Allah.

Lagikan setiap ibu bapa sayangkan anak - anak yang dilahirkan, inikan pula Allah yang menciptakan kita dan segalanya. Biar pun Iblis dan yahudi memang dilaknat oleh Allah, namun satu masa dahulu mereka adalah hamba Allah yang baik. Selepas itu dengan takdir Allah mereka dijadikan sebagai contoh buruk kepada sesiapa yang tidak bertaqwa kepada Allah.

Ini Kuasa Allah. Kalau tiada keburukan kita tidak pandai menilai kebaikan sebagai mana kalau tiada ketaqwaan maka tiadalah kita mengerti bahawa Allah itu maha diatas segalanya.

Hari ini bila jiwa berada didalam Pas, ada satu semangat baru yang membuatkan aku berfikir mengapa Allah menjadikan aku. Pagi tadi bila ada kawan yang bertanya, mengapa aku menganut Pas, aku tahu bahawa aku sudah diterima untuk bekerja oleh Allah. Inilah masanya untuk berubah dan mengubah sebahagian besar kenalan, kepada jalan baru bagi mereka yang fasiq.

Belum ramai yang menerima Islam sebenar. Kalau tidak sudah tentu Malaysia diperintah oleh Ulama'. Masalahnya siapa yang Islam dalam orang Melayu? Untuk mereka yang mencari jawapan bacalah Sirah Rasulullah berulang kali, maka kita akan nampak siapa Abu Bakar, siapa Abu Jahal dan siapa Abdullah Ubai dalam bangsa Melayu.

Kerana itulah aku memohon untuk masuk Pas. Lepas ni kita akan baca ada yang marah dengan apa yang aku kata. Itu biasa, sebagaimana ada orang yang marahkan harimau membunuh lembu. Ini kerana kita tidak mengertisunnatullah. Kalau kita susah di dunia, kita lupa bahawa itu kehendak Allah, apatah lagi bila kita mewah.

Sudah berkali-kali Pas kalah dalam pilihanraya. Memang susah nak menang kerana ini bukan perang Badar dimana malaikat juga turun berperang dengan perintah Allah. Janganlah mengharapkan malaikat turun beratur dipusat-pusat mengundi yang diadakan oleh suruhan jaya pilihan raya yang tidak mengikut suruhan Allah.

Ini demokrasi orang putih yang memberikan peluang kemenangan kepada orang yang mempunyai syahwat duniawi. Kerana itu perlunya kita memperkenalkan Islam adalah sistem terbaik untuk mentadbir dunia kepada manusia Malaysia.

Ini adalah kerana ramai manusia lupa bahawa Allah yang mencipta dunia dan hanya hukum Allah sahaja yang sesuai dilaksanakan. Mereka yang menolak selalunya mereka yang tidak tahu apa hukum Allah.

Selalunya mereka ditakutkan oleh yahudi yang memang mengetahui apa isi Al Quran dan mereka telah tahu lebih awal melalui Taurat bahawa Islam itu sempurna dan mereka tidak mahu kita menjadi ummat Muhammad. Maka kita akan luput dari mendapatkan Syufaat Rasul dipadang Mahsyar nanti.

Dan kali ini aku bersedia untuk berjuang dengan Pas, dan aku bersedia untuk kalah setelah menjalankan segala syarat perjuangan.

- Dipetik daripada blog Bob Lokman

SAMPAIKAN WALAU SATU AYAT

Sila gunakan browser firefox untuk melayari blog ini dengan sempurna. terima kasih


Assalamualaikum.. bismillahirahmanirahim.

" Segala bahan didalam blog ini di ambil, di olah dan ditulis dari pelbagai sumber. Kepada yang ingin mengambil apa2 jua bahan dalam blog ini dengan niat untuk mengembangsebarkan ilmu, tidak perlu meminta izin atau menyertakan link blog ini. Sebarkan dan panjangkanlah kepada semua demi kebaikkan ummah. Semoga info yang ada dapat memberi manfaat walaupun sedikit cuma, dan semoga dengan usaha sekecil ini pastinya tidak akan terlepas dari pandangan Allah.. insyaAllah.. Jika ada kesilapan dari setiap posting, tolong berikan nasihat dan komen. Maaf andai terlancar bahasa tersasar kata-kata. Saya hanya insan biasa yang tidak sunyi dari kesilapan. wallahualam."

PERHATIAN!!! BLOG INI TIDAK MEWAKILI MANA-MANA PARTI , NGO DAN SEBAGAINYA. SEGALA TULISAN DI ISI MENGIKUT CITARASA HAMBA SENDIRI DAN HAMBA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS KESELAMATAN DAN KERUGIAN PEMBACA DISEBABKAN BLOG INI..... SEKIAN

PERHATIAN !!!!!!

Sebarang artikle yang termaktub di dalam blog ini tidak semestinya menunjukkan sikap pengendali blog ini. Ambillah yang berfaedah dan tinggalkanlah yang sia - sia........

MENGAPA AKU BERKATA SYIAH RAFIDAH KAFIR ?

Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabat untuk ku, Dia menjadikan mereka sebagai sahabat-sahabatku, mertua-mertuaku dan menantu-menantuku. Nanti akan muncul satu golongan selepas aku akan memburuk-buruk dan memaki hamun mereka.Sekiranya kamu menemui mereka, janganlah kamu mengahwini mereka, janganlah kamu makan dan minum bersama mereka, janganlah kamu berjemaah bersama mereka dan jangan kamu menyembahyangkan jenazah mereka. [Ali al-Muttaqi, Kanz al-‘Ummal, jil 11, m.s : 540 ]

Sabda Rasulullah S.A.W:

Sabda Rasulullah S.A.W:“Tahukah kamu siapakah orang yang muflis?” Jawab mereka: “Orang yang muflis dalam kalangan kami ialah sesiapa yang tiada dirham dan tiada harta”. Sabda baginda: “Orang yang muflis dalam umatku ialah sesiapa yang datang pada Hari Kiamat nanti bersama solat, puasa, zakat, juga dia pernah memaki seseorang, menuduh seseorang, memakan harta seseorang, menumpah darah seseorang dan memukul seseorang. Lalu diberikan kepada orang ini dan itu pahalanya. Jika pahala-pahalanya habis sebelum sempat dilangsaikan kesalahannya, maka diambil dosa-dosa mereka dicampakkan ke atasnya lantas dicampakkan dia ke dalam neraka” (Riwayat Muslim).Al - Hadis

DARIPADA Abu Said katanya:
Aku mendengar Rasulullah (s.a.w.) bersabda: siapa yang melihat (dan tahu) sebarang kemungkaran, maka hendaklah diubahkannya dengan tangannya (kuasanya), kalau tidak berkuasa, maka (ubahlah) dengan lidahnya, dan kalau tidak mampu juga, maka ubahlah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman (HR Muslim).

KUTIPAN DANA BAGI PEMBANGUNAN SRIBU

KUTIPAN DANA BAGI PEMBANGUNAN SRIBU
Hadis nabi saw : apabila matinya anak adam maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga... yaitu sadhoqah jariah , ilmu yang memberi manfaat dengannya , doa anak yang soleh.

WAKTU SOLAT


Membangun Bersama Islam

Kisah Sahabat

About Me

Blog Archive


Banner Tukar Link
SPEEDCOUNTER.NET - Kostenloser Counter!

"tegakkanlah islam dalam dirimu,nescaya kamu akan melihat islam tertegak di tanah airmu" - Imam As-Syahid Hassan Al-Banna (Pengasas&Mursyidul Am Pertama Ikhwanul Muslimin)

berwaspada dari fitnah moden

berwaspada dari fitnah moden

Tok guru Nik Aziz

Tok guru Nik Aziz

Tok guru Haji saleh

Tok guru Haji saleh

Recent Comments

Footer 2

Photobucket

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Translate