YANG MASIH PANAS...

PANDANGANKU TERHADAP PENDAPAT DR ASRI AL-MUFTIN


Pada tarikh 19 disember yang lalu aku terbaca dalam akhbar sinarharian mengenai tindakan yang di ambil oleh jais terhadap anggota syiah yang menggelarkan diri mereka Hauzah Ar-ridho. Aku sangat berpuas hati dan menyokong tindakan yang dilakukan oleh pihak jais. Bagi pendapat aku syiah patut di hapuskan dari dunia ini amnya dan di Malaysia khususnya, kerana syiah rafidhah adalah kafir yang lebih jijik dari yahudi yang mana sememangnya pengasas ajaran syiah sendiri Abdullah bin Saba adalah seorang yahudi yang ingin membalas dendam dan berusaha memecahbelahkan kesatuan umat islam dengan menyebarkan ajaran songsang mereka.

Walaupun begitu ada juga orang yang menyangka diri terlalu alim memberi pendapat yang berlainan dari yang lain . mungkin ingin publasiti murahan dan dianggap seorang mujtahid, sapa lagi kalau bukan bekas mufti perlis Dr Asri. Aku bukanla alim pun tapi tak la di golongkan dalam kalangan orang jahil , aku mengaji juga. Dan aku bukannya jenis orang yang tidak pernah menghormati pendapat orang,aku boleh menghormati pendapat orang walaupun aku tak setuju , tapi kalau pendapat tu jenis yang berbau kebatilan, yang tu aku tak boleh hormat, tambah – tambah kalau pendapat yang diberi oleh puak-puak wahabi lagi aku tak hormat , sebab pendapat mereka pelik-pelik belaka.

Dalam sinarharian Dr Asri menyifatkan tindakan jais terhadap anggota syiah tanpa sebarang tanda zahir mereka melakukan keganasan dan ketenteraman awam adalah bukti Negara ini menuju ke era `talibanisasi ` semakin ketara. Seolah-seolah Dr Asri jahil mengenai puak syiah atau kurang kajian mengenai ajaran syiah. Tahukah anda ( pembaca ) siapakah syiah ?

Sebelum aku nukilkan penyelewengan yang dilakukan oleh syiah,aku nak bagi tahu dimana pengaruhnya serta gejala yang timbul akibat fahaman syiah di Malaysia.
Pengaruh :

Pengaruh fahaman Syiah ini kian menular ke negeri-negeri di Semenanjung Malaysia, antaranya Kelantan, Johor, Perak, Wilayah Persekutuan dan Selangor. Di Malaysia, pengikut kumpulan ini dianggarkan antara 300 hingga 500 orang.

Gejala syiah yang timbul :

Antara gejala-gejala Syiah yang timbul akibat dari fahaman dan ajaran Syiah ini ialah:

i. Adanya usaha menghantar pelajar-pelajar melanjutkan pelajaran ke Iran.

ii. Wujudnya kes kahwin Mut'ah

iii. Meluasnya penyebaran buku-buku Syiah

iv. Wujudnya sokongan dari golongan tertentu kepada pengaruh Syiah terutama golongan ahli politik.

v. Wujudnya kesamaran dan keraguan orang ramai terhadap ajaran dan pegangan Islam yang sebenar, contohnya dalam aspek perkahwinan, pengkebumian dan sebagainya.
Antara fahaman syiah dari segi akidah :

Ilmu Allah Berubah-ubah Mengikut Sesuatu Peristiwa Yang Berlaku Kepada Manusia (al-Bada')

Dari segi bahasa al-Bada' bermaksud lahir sesudah tersembunyi. Menurut akidah Syiah, al-Bada' ialah Allah mengetahui sesuatu perkara setelah berlaku peristiwa berkenaan yang sebelum itu dianggap tersembunyi daripada-Nya. Perkara ini j elas menganggap Allah itu j ahil atau tidak mempunyai ilmu yang meliputi. Ini amat jelas seperti yang disebutkan oleh al-Tabatabai dalam kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Kulaini Juzu' 1 hal 146.

Terjemahannya:

"AI-Bada" ialah zahir perbuatan yang tersembunyi disebabkan ternyata tersembunyi ilmu kerana adanya maslahah. Kemudian diluaskan penggunaannya, maka kami maksudkan dengan al-Bada' itu ialah lahirnya setiap perbuatan yang sebelumnya itu adalah tersembunyi (daripada Allah S.W.T)".

Mengikut akidah Syiah, ilmu Tuhan itu akan berubah dan bersesuaian dengan fenomena baru. Tuhan akan berubah kehendak-Nya terhadap sesuatu perkara sesuai dengan keadaan yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam Kitab al-Usul Min al-Kafi, oleh al-Kulaini, Juzu' 1, hal. 146:

Terjemahannya;

Bab al-Bada'

Muhammad bin Yahya daripada Ahmad bin Muhamad bin Isa, daripada al-Hajjal daripada Abu Ishak Tha'labah daripada Zararah bin Ayun daripada salah seorang daripada keduanya a.s. katanya, "Tidak ada ibadat yang paling utama seperti al-Bada'. Di dalam riwayat daripada Ibn Abu Umair daripada Hisham bin Salim daripada Abdullah a.s., "Tidak ada perkara yang paling agung di sisi Allah seperti al-Bada'.
Ali bin Ibrahim daripada bapanya daripada Ibnu Abu Umar daripada Hisham bin Salim dan Hafs bin al-Bukhturi dan selain dadpada keduanya daripada Abu Abdullah a.s. katanya mengenai ayat ini maksudnya; "Allah menghapuskan apa yang ia kehendaki dan menetapkan apa yang Ia kehendaki".

Sebagai contoh kepada pengertian al-Bada', An-Naubakhti menyebut bahawa Ja'far bin Muhammad Al-Baqir telah menentukan anaknya Ismail sebagai imam secara nas semasa hidupnya lagi. Tetapi ternyata kemudiannya Ismail meninggal dunia, sedangkan bapanya Ja'far bin Muhammad al-Baqir masih hidup, katanya:

Terjemahannya:

"An-Naubakti menyebut bahawa Jafar bin Muhammad al-Baqir telah menentukan anaknya Ismail sebagai imam semasa beliau masih hidup. Tiba-tiba Ismail mati Iebih dahulu daripadanya, maka Jafar berkata, "Tidak ternyata kepada Allah mengenai sesuatu perkara sebagaimana tersembunyi kepada-Nya mengenaiperistiwa anakku Ismail".
(Kenyataan ini dipetik daripada kitab Fatawa Min Aqaid al-Syiah oleh Muhamad Umar Ba Abdillah hal. 15)

ULASAN

Pendapat yang mengatakan ilmu Allah berubah-ubah mengikut peristiwa yang berlaku kepada manusia adalah bertentangan dengan al-Quran al-Karim yang menyebut bahawa Allah mengetahui secara terperinci dan menyeluruh sepertimana yang dijelaskan oleh ayat-ayat berikut yang bermaksud:

"Allah mengetahui pengkhianatan (keserongan dan ketiadaan jujur) pandangan mata seseorang. Serta mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hati."
(Surah al-Mukmin ayat 19)

Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepada-Nya sesuatupun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit".

(Surah A-li Imran ayat 3)

"Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib, tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan Dialah sahaja dan Ia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut dan tidak gugur sehelai daunpun melainkan In mengetahuinya dan tidak gugur sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak gugur yang basah dan yang kering melainkan (semuanya) ada tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuz) yang terang nyata."

(Surah al-An'am ayat 59)

"Demi TuhanKu yang mengetahui segala perkara yang ghaib, hari kiamat itu sesungguhnya akan datang kepada kamu. Tidak tersembunyi datipengetahuan-Nya barang seberat debu yang ada di langit atau di bumi dan tidak ada yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang nyata. "

(Surah Saba'ayat 3)

"Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat"
(Surah al-Ikhlas ayat 2)

Ini adalah salah satu daripada fahaman syiah yang bertentangan dengan islam , sebenarnya banyak lagi fahaman syiah yang sesat. Tetapi aku hanya mengambil fahaman syiah yang paling kufur , sekaligus membuktikan bahawa syiah rafidhah adalah kafir dan terkeluar dari islam.

Apa pendapat pembaca budiman jika fahaman ini disebarkan kepada masyarakat islam yang kurang agamanya terutama golongan remaja kita,adakah ianya tidak mengangu ketenteraman awam. Dr Asri hanya melihat ketenteraman dari segi zahir , sedangkan akidah lebih penting diselamatkan. Kerana itu Dr Asri mengkritik jais kerana mengambil tindakan sebelum syiah menzahirkan tanda keganasan dan menganggu ketenteraman awam. Serangan terhadap akidah itulah yang lebih utama ditangkis oleh kita dengan menghalang kegiatan penyebaran mereka. Tindakan jais itu patut di puji , bak kata pepatah sediakan payung sebelum hujan , adakah setelah fahaman syiah ini tersebar luas baru kita akan ambil tindakan ? jawabnya nasi telah menjadi bubur, apa yang mampu kita lakukan. Sebab itu aku berpendapat bahawa pendapat Asri adalah pendapat yang bodoh di peringkat antarabangsa.

Mengikut pengalaman aku ketika belajar di Pakistan Negara yang memberi kebebasan kepada ajaran syiah, banyak ulama – ulama sunni di bunuh , masjid – masjid di bom dan ditembak ketika Jemaah sedang sembahyang, beberapa guru aku ditembak oleh puak syiah. Hal ini kerana didalam ajaran mereka mengatakan darah dan harta sunni halal, adakah aku sengaja buat cerita , tidak ! aku ada buktinya lihatlah didalam kitab mereka…

Berkata Yusuf al-Bahrany dalam kitabnya al-Hadaaiq an- Naadhirah Fii Ahkaam al-‘Itrah ath- Thaahirah (jilid XII, hal 323), “Sesungguhnya anggapan bahwa an-Nashib itu muslim, dan juga anggapan bahwa agama Islam tidak membolehkan untuk mengambil harta mereka, ini semua tidak sesuai dengan ajaran kelompok yang benar (maksudnya Syi’ah –pen) mulai dari dahulu sampai sekarang, yang mana mereka itu mengatakan bahwa an-Nashib itu kafir dan najis serta boleh diambil hartanya bahkan dibenarkan untuk dibunuh.”

Dalam kitab Wasail asy-Syi’ah karangan al-Hur al-’Amily (jilid XVIII, hal 463) disebutkan, ((Berkata Dawud bin Farqad, Aku bertanya kepada Abu Abdillah ‘alaihis salam, “Apa pendapatmu tentang an-Nashib?” Dia menjawab, “Halal darahnya (nyawanya -pen) tapi aku bertaqiyyah (menyembunyi). darinya. Seandainya engkau bisa membunuhnya dengan cara meruntuhkan suatu tembok atasnya atau kamu tenggelamkan dia, supaya tidak ketahuan bahwa kamulah pembunuhnya, maka lakukanlah!”)). Aku bertanya lagi, “Lantas bagaimana dengan hartanya?” Dia menjawab, “Musnahkanlah hartanya semampumu!”)).

Dalam kitab ar-Raudhah min al-Kafi (hal 285) disebutkan, ((Dari Abu Hamzah, Aku bertanya kepada Abu Ja’far ‘alaihis salam, “Sebagian kawan-kawan kami memfitnah dan menuduh yang tidak-tidak terhadap siapa saja yang menyelisihi mereka?” Dia menjawab, “Lebih baik engkau tinggalkan perbuatan itu! Demi Allah wahai Abu Hamzah sesungguhnya seluruh manusia adalah anak-anak pelacur kecuali para pendukung kita!!”)). Yang dia maksud adalah: bahwa semua manusia adalah anak-anak hasil perzinaan kecuali orang-orang Syi’ah . Wa laa haula wa laa quwwata illa billah.

Maka sudah jelas bahawa puak syiah adalah musuh kepada islam serta penganutnya. Adakah setelah mereka mengganas baru kita akan ambil tindakan? Ingin tahu tanyalah Dr Asri Al-Muftin. Dr Asri mengatakan bahawa dia tidak setuju dengan pahaman syiah dan sentiasa mengkritik dan berhujjah dengan mereka, namun apa kesannya , adakah mereka bertaubat ? tidak dinafikan berhujjah mencari kebenaran ada baiknya namun kalau setelah berhujah masih lagi mengamalkan ajaran syiah dan menyebarkan ajaran mereka kepada masyarakat islam ,adakah tidak relevan jika diambil tindakan?

Menurutnya ( Dr Asri ) lagi bahawa dia tidak setuju pendekatan kerajaan Malaysia yang kononnya demokratik yang menafikan kebebasan rakyat untuk mengamalkan apa yang mereka yakin selagi tidak menggugat ketenteraman awam. Bagi pendapat aku memangla Negara kita ni demokratik , tapi soalannya adakah kebebasan itu tiada batasnya sehingga memberi kebebasan kepada rakyatnya sewenang-wenangnya?. Memang benar islam memberi kebebasan kepada penganut agama lain mengamalkan ajaran mereka dibawah pemerintahan islam, namun jika mereka menyebarkan ajaran mereka kepada masyarakat islam sehingga ada yang murtad,adakah islam tidak boleh ambil tidakan ? relevan kah membiarkan kebebasan kepada ajaran sesat mengamalkan apa yang mereka yakin di Malaysia ini ?

kita bukan berdepan dengan syiah saja bahkan berbagai-bagai lagi ajaran sesat,kalau diberi kebebasan kepada syiah maka ayahpin , nabi palsu kahar , qadiany dan sebagainya juga akan menuntut kebebasan untuk mengamalkan ajaran mereka , adakah ini satu fenomena yang baik ? adakah kita ingin melihat Negara kita dinodai oleh ajaran sesat ? adakah kita ingin melihat ahli keluarga kita , anak isteri kita , sanak saudara kita , jiran-jiran kita serta masyarakat kita terjebak didalam ajaran sesat ? kalau aku tak sanggup dan aku percaya anda pun tidak sanggup , jadi wajarkah diberi kebebasan kepada ajaran sesat mengamalkan ajaran mereka serta menyebarkannya di Negara kita seperti Dr Asri mahukan ? hanya orang-orang yang bodoh sahaja akan mengatakan ya. Apakah agenda Dr Asri membela mereka ( syiah ) . adakah pahaman wahabiyah nya tidak diterima rakyat sehingga terdesak mencari sokongan dari syiah ? walla hu alam

Akhir sekali dia berpendapat bahawa Malaysia menuju era Negara ala Taliban. Bagi pendapat aku , aku tak khuatir jika Negara kita diperintah ala Taliban. Jika Taliban perintah Malaysia insyallah mereka akan perintah cara islam dan menjalankan undang-undang islam , maka aqidah umat islam dapat selamatkan dan Negara akan mencapai kedamaian kerana memerintah ikut cara islam. Yang aku khuatir kalau Negara kita diperintah ala wahabi kerana mungkin aku akan digantung sampai mati gara-gara tidak menerima aqidah wahabi bahawa allah duduk di atas arash……….
Sekian…… wallahualam

SUMBER RUJUKAN : JAKIM

1 ulasan:

SAMPAIKAN WALAU SATU AYAT

Sila gunakan browser firefox untuk melayari blog ini dengan sempurna. terima kasih


Assalamualaikum.. bismillahirahmanirahim.

" Segala bahan didalam blog ini di ambil, di olah dan ditulis dari pelbagai sumber. Kepada yang ingin mengambil apa2 jua bahan dalam blog ini dengan niat untuk mengembangsebarkan ilmu, tidak perlu meminta izin atau menyertakan link blog ini. Sebarkan dan panjangkanlah kepada semua demi kebaikkan ummah. Semoga info yang ada dapat memberi manfaat walaupun sedikit cuma, dan semoga dengan usaha sekecil ini pastinya tidak akan terlepas dari pandangan Allah.. insyaAllah.. Jika ada kesilapan dari setiap posting, tolong berikan nasihat dan komen. Maaf andai terlancar bahasa tersasar kata-kata. Saya hanya insan biasa yang tidak sunyi dari kesilapan. wallahualam."

PERHATIAN!!! BLOG INI TIDAK MEWAKILI MANA-MANA PARTI , NGO DAN SEBAGAINYA. SEGALA TULISAN DI ISI MENGIKUT CITARASA HAMBA SENDIRI DAN HAMBA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS KESELAMATAN DAN KERUGIAN PEMBACA DISEBABKAN BLOG INI..... SEKIAN

PERHATIAN !!!!!!

Sebarang artikle yang termaktub di dalam blog ini tidak semestinya menunjukkan sikap pengendali blog ini. Ambillah yang berfaedah dan tinggalkanlah yang sia - sia........

MENGAPA AKU BERKATA SYIAH RAFIDAH KAFIR ?

Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabat untuk ku, Dia menjadikan mereka sebagai sahabat-sahabatku, mertua-mertuaku dan menantu-menantuku. Nanti akan muncul satu golongan selepas aku akan memburuk-buruk dan memaki hamun mereka.Sekiranya kamu menemui mereka, janganlah kamu mengahwini mereka, janganlah kamu makan dan minum bersama mereka, janganlah kamu berjemaah bersama mereka dan jangan kamu menyembahyangkan jenazah mereka. [Ali al-Muttaqi, Kanz al-‘Ummal, jil 11, m.s : 540 ]

Sabda Rasulullah S.A.W:

Sabda Rasulullah S.A.W:“Tahukah kamu siapakah orang yang muflis?” Jawab mereka: “Orang yang muflis dalam kalangan kami ialah sesiapa yang tiada dirham dan tiada harta”. Sabda baginda: “Orang yang muflis dalam umatku ialah sesiapa yang datang pada Hari Kiamat nanti bersama solat, puasa, zakat, juga dia pernah memaki seseorang, menuduh seseorang, memakan harta seseorang, menumpah darah seseorang dan memukul seseorang. Lalu diberikan kepada orang ini dan itu pahalanya. Jika pahala-pahalanya habis sebelum sempat dilangsaikan kesalahannya, maka diambil dosa-dosa mereka dicampakkan ke atasnya lantas dicampakkan dia ke dalam neraka” (Riwayat Muslim).Al - Hadis

DARIPADA Abu Said katanya:
Aku mendengar Rasulullah (s.a.w.) bersabda: siapa yang melihat (dan tahu) sebarang kemungkaran, maka hendaklah diubahkannya dengan tangannya (kuasanya), kalau tidak berkuasa, maka (ubahlah) dengan lidahnya, dan kalau tidak mampu juga, maka ubahlah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman (HR Muslim).

KUTIPAN DANA BAGI PEMBANGUNAN SRIBU

KUTIPAN DANA BAGI PEMBANGUNAN SRIBU
Hadis nabi saw : apabila matinya anak adam maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga... yaitu sadhoqah jariah , ilmu yang memberi manfaat dengannya , doa anak yang soleh.

WAKTU SOLAT


Membangun Bersama Islam

Kisah Sahabat

About Me

Blog Archive


Banner Tukar Link
SPEEDCOUNTER.NET - Kostenloser Counter!

"tegakkanlah islam dalam dirimu,nescaya kamu akan melihat islam tertegak di tanah airmu" - Imam As-Syahid Hassan Al-Banna (Pengasas&Mursyidul Am Pertama Ikhwanul Muslimin)

berwaspada dari fitnah moden

berwaspada dari fitnah moden

Tok guru Nik Aziz

Tok guru Nik Aziz

Tok guru Haji saleh

Tok guru Haji saleh

Recent Comments

Footer 2

Photobucket

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Translate