YANG MASIH PANAS...

PENGARUH REVOLUSI ISLAM IRAN TERHADAP PARTI ISLAM SEMALAYSIA ( PAS )


5.1 PENDAHULUAN


Pada abad ke-20, dunia menyaksikan kebangkitan umat Islam di seluruh dunia Islam setelah mengalami zaman kebekuan hampir setengah abad. Timbulnya kebangkitan Islam sebenarnya berkait rapat dengan idea kemajuan yang dipelopori oleh golongan fundamentalis. Golongan Fundamentalis di anggap sebagai kumpulan yang teguh berpegang kepada prinsip bahawa Islam itu sudah lengkap dan sempurna dan ia tidak patut di ubah suai mengikut keadaan atau tuntutan zaman. Maka gambaran kebangkitan Islam dianggap untuk mengembalikan nilai-nilai Islam, amalan Islam, institusi Islam dan undang-undang Islam dalam keseluruhan cara hidup. Tujuannya ialah untuk kembali kepada akar umbi bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Nabi s.a.w.

Ditengah kebangkitan ini, telah berlaku satu peristiwa yang amat memeranjatkan dunia antarabangsa iaitu kemenangan Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini.Revolusi ini dianggap sebagai revolusi dunia dalam abad ke-20. Kemunculan dan kejayaan revolusi Islam Iran telah memberi impak ke arah perjuangan Islam dikalangan negara-negara Islam yang lain. Dalam perkembangan ini, Malaysia sudah tentu tidak terkecuali menerima impak dari revolusi ini. Ini tidak menghairankan kerana timur tengah adalah tempat Islam mula bertunas dan sejak dahulu lagi mempunyai hubungannya dengan dunia Islam lain adalah erat. Apabila kemunculan kembali kepada Islam melanda Timur Tengah , ini sedikit sebanyak memberi gambaran positif terhadap kebangkitan Islam di Malaysia. Ini dapat di perhatikan setelah lahirnya gerakan-gerakan Islam yang mirip dengan gerakan Islam di Timur Tengah .

Kejayaan Revolusi Islam Iran dalam membentuk sebuah negara Islam tersendiri sudah tentu memberi kesan dan pengaruh kepada gerakan politik Islam yang seiring dengannya.Di Malaysia, gerakan politik Islam yang bergiat cergas dalam usaha mendirikan sebuah pemerintahan Islam ialah Parti Islam Se-Malaysia( PAS ). Maka bahagian ini, penulis akan mengkaji secara khusus mengenai pengaruh revolusi Islam Iran terhadap Parti Islam Se-Malaysia ( PAS ) ,apakah bentuk pengaruh tersebut dan melihat apakah kesan daripada pengaruh tersebut terhadap parti ini secara khususnya dan politik negara amnya.


5.2 LATAR BELAKANG PENUBUHAN PARTI ISLAM SE-MALAYSIA

Sejak awal abad ke-20an lagi agama Islam telah memainkan peranan penting dalam membentuk kesedaran sosial-politik Melayu moden. Ia bermula dengan dakwah para reformis dalam dekad 20an-30an, tetapi ia lebih merupakan gerakan sosial dan tidak sampai ke tahap perjuangan politik kerana sentiasa di kawal dan di awasi oleh pihak penjajah. Selepas perang Dunia ke-П dan menjelang kemerdekaan 1957, Islam telah menjadi salah satu dasar perjuangan parti-parti politik Nasionalis Melayu.160

Mengikut satu fakta sejarah, PAS telah ditubuhkan secara rasmi pada tanggal 23 Ogos 1951. Bagaimanapun, ada fakta lain yang menyebut bahawa PAS ditubuhkan pada 24 November 1951 Walaupun di sini terdapat dua tarikh yang berbeza, namun bagi ahli-ahli sejarah dan tokoh-tokoh lama dalam PAS, fakta kedua 24 November 1951 adalah tarikh kepastian PAS ditubuhkan.Parti Islam Se-Malaysia kemudiannya telah didaftarkan sebagai sebuah organisasi pada 31hb. Mei 1955 dengan Nombor Pendaftaran. 733 di Pulau Pinang.

PAS atau Parti Islam Se-Malaya adalah satu-satunya pertubuhan atau parti politik Melayu yang berteraskan kepada Islam yang ditubuhkan sebelum merdeka sesudah Hizbul Muslim diharamkan oleh penjajah pada tahun 1948.Semangat kesedaran kepada Islam telah dimulakan oleh golongan reformasi seperti Syeikh Syed al-Hadi,Syeikh Tahir Jalaluddin dan Haji Abbas Muhammad Taha.Golongan Reformis ini bukan sahaja berjaya menyedarkan masyarakat Melayu tentang betapa pentingnya menghapuskan penjajah barat bagi mewujudkan sebuah negara Islam, tetapi turut menyuarakan pendapat bahawa kelemahan umat Islam sebenarnya adalah berpunca daripada masyarakat Islam yang tidak mahu mengikut ajaran Islam dengan betul sebagaimana yang terkandung di dalam al-Quran dan Sunnah.

Dalam usaha mereka menyedarkan masyarakat tentang betapa pentingnya kembali semula kepada Islam, pada tahun 1906 mereka telah berjaya menerbitkan sebuah majalah di Singapura yang diberi nama al-lmam. Selanjutnya pada tahun 1925 terbit pula akhbar Edaran Zaman di Pulau Pinang majalah al-Ikhwan pada tahun 1926 dan Suara pada tahun 1928.Dengan terbitnya akhbar dan majalah tersebut, golongan ini telah berjaya mencetuskan Revolusi lntelektual di kalangan masyarakat Melayu dan akhirnya bibit-bibit kesedaran yang ditanamkan itu telah mendorong masyarakat Melayu untuk menubuhkan beberapa kesatuan atau pertubuhan bagi memajukan bangsa Melayu dan umat Islam pada tahun-tahun berikutnya.

Persatuan Melayu pertama bercorak politik secara nyata ditubuhkan di negara ini ialah Kesatuan Melayu Muda (KMM) pimpinan lbrahim Haji Yaakob. la ditubuhkan pada Mei 1937. Kesatuan ini ditubuhkan atas kesedaran mahu memperjuangkan kemerdekaan negara serta membebaskan Tanah Melayu daripada terus ditindas dan dijajah oleh penjajah British.Malangnya, kesatuan ini tidak dapat bertahan lama kerana ia telah diharamkan oleh Jepun semasa Jepun menguasai Tanah Melayu pada tahun 1941 - 1945.Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, sebuah parti politik baru Melayu dibentuk, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM). la ditubuhkan pada 17 Oktober 1945 di Ipoh, Perak. Pemimpin awalnya ialah Mokhtaruddin Lasso, yang kemudiannya berpindah tangan kepada Dr. Burhanuddin al-Helmi - iaitu seorang tokoh agama yang mampu menguasai bahasa Arab dan lnggeris disamping bahasa Melayu. PKMM telah mengisytiharkan matlamatnya untuk mencapai kemerdekaan negara secara penuh.

Dr. Burhanuddin banyak berkorban untuk PKMM dan beliau mendapat kepercayaan golongan agama untuk menyertai gerakan politik bagi menentang penjajah.PKMM telah berjaya memperluaskan pengaruhnya dalam masyarakat Melayu sehingga ia berjaya menubuhkan pula beberapa sayap atau bahagian dalam struktur organisasinya.Selain Angkatan Pemuda Insaf (API), Angkatan Wanita Sedar (AWAS) dan Barisan Tani Se-Malaya (BATAS), Majlis Agama Tertingga Se-Malaya (MATA) juga merupakan antara sayap atau bahagian dalam struktur organisasi PKMM.MATA merupakan bahagian agama parti berkenaan. Melalui MATA dalam satu mesyuarat agung tahunannya telah berjaya melahirkan Hizbul Muslimin pada 14 Mac 1948. Tujuan PKMM melahirkan Hizbul Muslimin sebagai sayapnya adalah bagi mengumpulkan tenaga para ulama.

Sebagai sebuah parti Islam pertama di negara ini, Hizbul Muslimin yang dipimpin oleh Ustaz Abu Bakar al-Baqir mempunyai matlamat untuk mencapai kemerdekaan negara yang berdaulat bagi membentuk sebuah masyarakat yang berasaskan kepada kefahaman Islam serta mewujudkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dalam pendiriannya, ia menyokong PKMM tetapi sekeras-kerasnya menolak perjuangan UMNO.Bagaimanapun, riwayat hidup Hizbul Muslimin berakhir pada Ogos 1948 apabila British bertindak mengharamkannya disamping menahan seramai tujuh orang pucuk pimpinannya, termasuklah Ustaz Abu Bakar al-Baqir sendiri di bawah Undang-undang Darurat atau Emergency Regulations.Sungguhpun aktiviti Hizbul Muslimin terhenti, namun keghairahan sokongan rakyat khususnya dari alim ulama terhadap perjuangan politiknya amatlah memberangsangkan. Semangat dan sokongan kental inilah yang akhirnya merintis jalan mudah ke arah penubuhan PAS pada tahun 1951.161

Pas ditubuhkan pada 24 November 1951 hasil daripada persidangan ulama kali ketiga yang diadakan di Bagan, Pulau Pinang. Pas lahir dari sayap agama UMNO iaitu dari unit agama UMNO semasa di bawah pimpinan Dato’ Onn. Pada mulanya, nama asal yang cadangkan oleh Penitia penaja ialah Pertubuhan Ulama Se-Malaya. Penitia ini telah berusaha mengadakan persidangan dengan persatuan-persatuan kebajikan Melayu atau Islam, Majlis Agama Islam Negeri, ulama perseorangan, para kadhi dan juga mufti.Walaupun perhimpunan ulama dan orang perseorangan yang dianjurkan oleh Bahagian Agama UMNO itu pada mulanya berjaya menubuhkan Pertubuhan Ulama, tetapi atas inisiatif Ustaz Othman Hamzah, bekas Ahli Jawatankuasa Hizbul Muslimin yang mewakili Persatuan al-Ehya as-Syariff, Gunong Semanggol berjaya melahirkan Persatuan Islam Se-Malaya sebutan ringkasnya (PAS) bagi menggantikan Pertubuhan Ulama Se-Malaya yang dicadangkan pada mulanya.Pindaan ini dibuat kerana meragui berapa ramai ulama sanggup menjadi ahli pertubuhan ini. Pindaan ini mendapat sokongan setelah undian di jalankan.162Adapun Perlembagaan awal PAS yang digariskan itu mempunyai empat tujuan, iaitu:


1 Mewujudkan satu perikatan persaudaraan Islam untuk membentuk satu tenaga bersama bagi menyelenggarakan segala tuntutan Islam dan siasah yang berdasarkan demokrasi.

2 Menumpukan segala ikhtiar dan tenaga untuk menyatukan Perlembagaan pentadbiran agama di seluruh negara

3 Memelihara dan mempertahankan hak-hak kepentingan dan kehormatan agama dan umat Islam.

4 Bekerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan siasah yang lain di dalam negara ini, yang dasar dan tujuannya tidak berlawanan dengan ajaran Islam dalam mencapai demokrasi, keadilan masyarakat dan kemanusiaan.


Antara barisan kepimpinan pertama yang dilantik menerajui PAS termasuklah:

1. Tuan Haji Ahmad Fuad Hassan - Yang Dipertua Agung
2. Tuan Haji Ahmad Ghazali Abdullah - Timbalan Yang Dipertua Agung
3. Tuan haji Hussin Che Dol - Naib Yang Dipertua Agung (Utara)
4. Fakir Muhammad Nor - Naib Yang Dipertua Agung (Tengah)
5. Abdul Rahman Jamaluddin al-Jambuli - Naib Yang Dipertua Agung (Selatan)
6. Tuan Haji Ahmad Maliki - Setiausaha Agung
7. Tuan Haji Ahmad Tuan Hussein - Bendahari Agung

Ahli Jawatankuasa Agung pula terdiri daripada:163

1. Tuan Haji Yahya Joned
2. Tuan Haji Uthman Talib
3. Tuan Haji Mohammad Nor
4. Tuan Haji Zabidi Ali
5. Tuan Haji Abdul Wahab
6. Tuan Haji Assaiya
7. Muhammad Mahzub
8. Tuan Haji Ahmad Nadur.


Secara ringkas dalam menimbang perjuangan Pas dari awal penubuhannya iaitu 1951 hingga tahun 1982 boleh dibahagikan kepada empat fasa iaitu:


1) Dari penubuhannya pada 1951-1957 iaitu zaman sebelum merdeka. Dalam fasa ini sumbangan PAS dalam menperjuangankan kemerdekaan tanah air tidak dapat dinafikan oleh mana-mana pihak. Nama-nama seperti Abu Bakar al-Baqir , Ahmad Fuad, Dr Burhanuddin al-Helmi, telah mengharumkan perjuangan PAS.

2) Bermula pada 1957-1973 , perjuangan PAS lebih tertumpu dalam memperjuangkan idealogi kebangsaan Melayu. Pas lebih menumpukan perhatiannya kepada soal kedudukan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara, isu-isu lain yang berkaitan dengan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat melayu.Tetapi dalam fasa kedua ini, PAS gagal dalam satu hal. Ia gagal membuktikan ketulenan dan keistemewaan Islam sebagai satu fahaman sejagat. Idealogi Islam di masukkan unsur-unsur kemelayuan yang kadangkalanya membawa kepada satu bentuk perkauman. Oleh kerana perjuangan kaum diletak sebagai idealogi parti, disamping perjuangan Islamnya, Pas dapat digodai oleh Umno.

3) Pergabungan PAS dan BARISAN NASIONAL pada tahun 1973 boleh dianggap sebagai fasa ketiga dalam riwayat hidup Pas.

4) Apabila Datuk Asri Hj Muda diganti dengan pemimpin-pemimpin baru seperti tuan Hj Yusuf Rawa, Tuan Hj Fadhil Mohd Noor dan Tuan Hj Abdul Hadi Awang, pada tahun 1982, bermulalah fasa keempat dalam perjuangan PAS. Sifat utama dalam fasa ini ialah satu pendekatan kepada Islam yang jauh lebih sejagat atau univesal jika dibandingkan dengan fasa-fasa sebelum ini. Begitu juga mereka berazam untuk memperjuangkan Islam sebagai satu cara hidup altenatif yang menyeluruh.164


5.3 DASAR DAN PERJUANGAN PAS

Pas merupakan sebuah pergerakan yang memperjuangkan akidah Islam. Cita-cita untuk menegakkan Dawlah Islamiyyah adalah menjadi wadah perjuangan Pas. Wadah perjuangan ini telah diputuskan oleh Dewan Ulama Pas Pusat pada tahun 1958 dimana dewan tersebut telah meluluskan empat resolusi yang mendasari penubuhan Negara Islam iaitu:


1 Bahawa hukum menegakkan Negara Islam yang didalamnya berjalan hukum Allah adalah wajib.

2 Sebagai asas hukum kami ( PAS ) berpegang kepada ayat 13 surah al-Syuura. Perkataan أن أقيمواالدين , ertinya dirikanlah agama Islam dan Negara Islam yang menurut pentafsiran dan pandangan Islam ialah segala yang terdapat dalam kehidupan orang-orang Islam menurut dan mematuhi perintah Allah S.W.T.

3 Oleh kerana agama Islam itu adalah meliputi soal-soal beragama dengan makna perhubungan hamba dengan Tuhan dan Perhubungan hamba sesama hamba.Maka segala-galanya tidak akan dapat dijalankan melainkan dengan adanya Negara Islam yang mempunyai bentuk dan dasar Islam yang menjalankan hukum Allah S.W.T.

4 Keadaan seperti ini telah pun dilakukan oleh Rasul dan dengan yang demikian menjadi satu syarat yang wajib diikuti. 165

Jika dilihat dalam Muqaddimah Perlembagaan Pas menyebut “bahawa sesungguhnya adalah di isyhtiharkan demi untuk menyempurnakan taqwa kepada Allah S.W.T dengan kebaktian sesama manusia yang dijadikan dengan menegakkan Amar bi al-Mac ruf wa al-Nahyu ani al-Munkar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dinamakan Parti Islam Se-Malaysia”. Dalam menilai dasar perjuangan Pas, telah disebut dalam Fasal 3 Perlembagaan Pas yang menyatakan “ Dasar Pas ialah Islam ( Perlembagaan Pas ( Pindaan 1993 ) 1994 : 2 ) dan Fasal ini 5 ( Ceraian 1 ) dasar penubuhan Pas ialah untuk mendirikan sebuah masyarakat dan pemerintahan yang melaksanakan nilai-nilai Islam seperti melaksanakan hukum-hukum yang di redhai Allah.166

Melihat kepada dasar dan perlembagaan Pas ini, menunjukkan bahawa penubuhan Pas dari mula lagi adalah bertujuan untuk menegakkan Dawlah Islamiyyah di Malaysia.Cita-cita ini telah menjadi perjuangan Pas sebagai gerakan politik Islam di Malaysia yang unik dan membezakannya dengan gerakan-gerakan politik yang lain yang terdapat di Malaysia terutamanya UMNO.


5.4 BENTUK PENGARUH REVOLUSI ISLAM IRAN DALAM PAS

Selepas kejayaan Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, telah berlaku sesuatu perubahan dalaman gerakan politik Pas iaitu kearah Era Kepimpinan Ulama pada tahun 1982.Perubahan ini telah menyebabkan timbulnya desas desus menyatakan perubahan tersebut dilakukan adalah disebabkan revolusi yang tercetus di Iran. Ekoran itu, pengaruh gerakan yang dipelopori oleh Ayatullah Khomeini ini telah menular masuk ke Malaysia lantas menyelubungi pemikiran-pemikiran pemimpin Pas. Benarkah dakwaan tersebut? Adakah kepimpinan ulama Pas ini adalah pengaruh dari revolusi Iran dan bias dari fahaman Shiah?.

Untuk mendapat jawapan dari persoalan ini, mari lihat kenyataan dan jawapan yang diberikan oleh Tuan Guru Hj Yusof Rawa, Presiden Pas( 1982-1989 ) dalam temubualnya dengan wartawan Sarina dan Yusuf Harun. Apabila ditanya apakah Pas dikuasai oleh golongan ulama seperti di Iran maka menurut Tuan Guru Hj Yusuf “semua yang memimpin Pas adalah ulama tetapi tidak sama dengan ulama di Iran. Sebenarnya ulama patut memimpin sebuah harakah Islamiah, maknanya gerakan Islam. Soal ulama memimpin ini sudah ditentukan oleh Islam.Tidak timbul soal ulama ambil alih ( pemerintahan-penulis ).Manusia mesti dipimpin oleh orang yang terbaik, orang yang terbaik dikalangan manusia adalah nabi, sesudah ketiadaan nabi ialah ulama. Pointnya, sama ada manusia suka atau tidak suka, pimpinan manusia yang ditentukan oleh ulama. Apa yang Pas buat adalah membetulkan kedudukan...kalau perkara itu berlaku di Iran macam itu maknanya Iran telah membuat satu perkara yang betul. Apa yang dibuat oleh Pas ialah meletakkan gerabak pada rel yang betul..”

Apabila ditanya oleh wartawan apakah sikap Pas terhadap Iran, maka jawab Tuan Guru Hj Yusuf Rawa “ Dasar Pas terhadap Iran ialah kita dalam rangka berbaik-baik dengan semua negara-negara di dunia, maka Iran sebagai anggota pertubuhan OIC , oleh itu hubungan Pas tidak memusuhi Iran. Oleh kerana Iran meletakkan Allah sebagai simbolnya maka kita hormati Iran.”

Apakah Pas bercadang hendak menghantar delegasi ke Iran untuk mempelajari sesuatu berhubung kejayaan Iran menjadikan negara itu sebuah negara Islam? Mendengar soalan tersebut, Tuan Guru Hj Yusuf Rawa menjawab “ Adalah menjadi matlamat Pas untuk mendapat maklumat dari sumber yang paling rapat. Dalam hal ini Iran sendiri kalau boleh kita mahu pergi buat dialog dengan Khomeini sendiri. Cara seperti ini adalah pratikal, kalau kita nak tahu dasar-dasar Amerika, maka kita kena pergi Amerika dan jumpa dengan Reagan. Oleh itu sekiranya kita ada peluang kita hendak berjumpa dengan sumber-sumber yang merancang dasar luar masing-masing. Sebab itu juga Pas sekarang ini sedang meneroka ruang-ruang diplomasi kerana untuk memerintah negara ini kita mesti berbaik-baik dengan negara dunia lain. Langkah-langkah patut di buat untuk menemui tokoh-tokoh dunia supaya mereka kenal Pas..”167

Dari jawapan yang diberi oleh Tuan Guru Yusuf Rawa ini, maka dapat di buat dua ulaan dan rumusan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan di atas iaitu mengenai kepimpinan ulama Pas tidak meniru atau terpengaruh dengan Revolusi Islam Iran, kerana kepimpinan ulama telah di tetapkan dan terdapat di dalam Islam bukannya muncul dari fahaman Shiach atau mana-mana aliran. Dalam pada itu juga, adalah tidak menjadi masalah kepada Pas untuk berhubung dengan Iran dan mempelajari apa yang terdapat pada revolusi Islam Iran kerana mempunyai matlamat yang sama iaitu menubuh Dawlah Islamiyyah.

Peralihan politik Pas kepada kepimpinan ulama berlaku apabila pimpinan Pas pada masa tersebut iaitu Mohd Asri Muda gagal menunjukkan kemampuan untuk bergerak sebagai sebuah Parti Politik Islam, malah ia tidak banyak beza dengan UMNO dari segi cita-cita Melayunya dan tambahan lagi beberapa orang pemimpinnya tidak mencerminkan watak Islam. Kepada golongan fundamentalis pada ketika ini, Pas tidak menepati kehendak atau idea sebuah pergerakan Islam. Sewaktu inilah ABIM telah mengambil tempat Pas dalam menyatakan konsep Islam dan menjadi kumpulan pendesak kepada pihak kerajaan mengenai isu-isu Islam. Apabila pemimpin-pemimpin muda PAS yang lebih radikal mengambil alih pucuk pimpinan, pemimpin lama PAS ( di bawah Datuk Asri ) menarik diri. Golongan lama ini menerima tekanan daripada golongan muda ( kebanyakkannya dari ABIM ) yang menyokong pimpinan ulama . Beberapa pemimpin lama PAS ( diketuai oleh Asri ) kembali kepada Umno dibawah pertubuhan HAMIM ( Hizbul Muslimin ) yang menyokong rancangan penerapan-penerapan nilai Islam Dr Mahathir.

Pembawaan Pas dibawah pimpinan ulama adalah menyeluruh.Ia memperjuangkan identiti Islam tanpa mengira keturunan, bangsa, ingin menghidupkan kembali kesedaran Islam yang tulen, mahukan negara Islam, bercita-cita menghidupkan budaya Islamdan melaksanakan undang-undang Islam dalam negara berdasarkan kepimpinan ulama. Pas di bawah Tuan Guru Haji Yusuf Rawa menekankan kepada Islam semata-mata dan menolak nasionalisme Melayu kerana di anggap satu perjuangan yang sempit dan bertentangan dengan Islam. Dalam erti kata lain, Pas mesti meletakkan kepentingan Islam untuk menyelamatkan bangsa Melayu kerana berdasarkan keyakinan bahawa Islam selamat, Melayu akan selamat, tetapi sekiranya Melayu selamat tidak semestinya Islam turut selamat. Menurut Tuan Guru Hj Yusuf Rawa “ Tidak ada perbezaan Pas dahulu dan sekarang, cuma Pas sekarang hendak mempratik undang-undang tubuhnya, dahulu tidak berapa jelas, iaitu mahu menegakkan Syariah Islamiyyah, ini merupakan matlamat utama Pas kearah pembentukkan sebuah pemerintahan Islam” 168

Dalam pada itu, jika dilihat, Murshid al-cAm Pas, Tuan Guru Dato Hj Nik Abdul Aziz Nik Mat juga memuji dan mencontohi kepimpinan Ayatullah Khomeini.Bagi Nik Aziz, Imam Khomeini lahir bukan kerana shiachnya semata tetapi ia lahir kerana keperibadiannya yang agong.Sebab itu bila sahaja keadaan sekitar memerlukan pemimpin, lahirlah didunia ini orang yang seumpamanya Solehuddin al-Ayubi dengan erti kalaulah Imam Khomeini bermazhab Sunni dan Solehuddin al-Ayubi bermazhab Shiach adakah berubah keadaan perjuangan mereka. Imam Khomeini tetap dengan keagungannya dan Solehuddin tetap dengan keagungannya sama ada mereka sunni atau Shiach.

Menurut Tuan Guru Nik Aziz, Imam Khomeini juga membuktikan kepada dunia bahawa campur tangan ulama dalam politik bukan untuk sama-sama merebut khazanah negara, bukannya seperti yang ditunjukkan oleh kepimpinan Sekular Shah. Hasilnya, menyebabkan kepimpinan ulama di mana-mana sahaja di dunia sekarang telah di nilai dengan nilaian yang baru dimana peranan ulama dalam politik telah diberi pengetian yang luas, luas dari kawasan masjid dan surau . Semuanya hasil dari keperibadian Imam Khomeini yang telah menerima pendidikan sebagai ulama sejak kecil.169

Dari pujian ini dapat diketahui bahawa, kepimpinan Pas amat menghormati pemimpin Revolusi Islam Iran, Ayatullah Khomeini. Bagi Tuan Guru Nik Abdul Aziz, kepimpinan dan keperibadian Imam Khomeini telah membersih dan menunjukkan kepada dunia bagaimana kepimpinan sebenar ulama. Nik Abdul Aziz telah menerangkan bahawa kepimpinan yang baik dan sebagai contoh yang boleh di ikuti bukan dilihat pada mazhab anutannya, tetapi kepada kepimpinan dan keperibadiannya. Namun Tuan Guru Nik Abdul Aziz tidak menyetujui tindakkan segelintir yang menyebarkan idea aqidah Shiach di Malaysia dan negara lainnya. Ini dapat dilihat kepada kenyataannya ketika beliau melawat Iran pada tahun 1993 iaitu “ saya minta kekalkan sangkaan baik kita bahawa Revolusi Iran adalah Revolusi Islam bukan Revolusi Shiach. Serta garis panduan atau landasan Khomeini tentang penyatuan ummah tidak di gangu dengan penyebaran Shiach.

Manakala Timbalan Presiden Pas, Tuan Guru Hj Abdul Hadi Awang telah mengunjungi Iran selang beberapa minggu sebelum al-marhum Imam Khomeini meninggal dunia. Beliau tidak dapat bertemu dengan Imam Khomeini kerana Imam Khomeini sedang sakit tenat dan sedang di rawat di hospital. Pandangan Tuan Guru Hj Abdul Hadi Awang tentang kedudukan yang boleh di berikan kepada Imam Khomeini, adakah beliau seorang mujaddid atau pemimpin politik ulung sahaja? Beliau menjawab “ oleh kerana gerakan yang dibawa oleh beliau ialah gerakan Islam dan beliau tidak menonjolkan soal-soal mazhab sepertimana yang digembar-gembur serta beliau bukan menjadi pemimpin politik semata-mata kerana dalam Islam, politik hanyalah sebahagian dari Islam, maka kita namakan beliau sebagai seorang pemimpin Islam Gerakan Tajdid di awal abad ke-15 hijrah ini.170

Dalam pada itu terdapat kenyataan yang mengatakan Mohd Sabu, Naib Presiden Pas , dikenali ramai sebagai salah seorang yang begitu meminati dan mengkagumi perjuangan Hizbullah di Lubnan dan revolusi Islam Iran sejak dari dulu lagi. Minat, sokongan dan kecenderungan beliau diterjemahkan dengan kerapnya beliau berkunjung ke Lubnan dan Tehran dan seringkali menggunakan contoh perjuangan mereka di dalam ceramahnya. Dalam pada itu juga pada beberapa siri demonstrasi di hadapan kedutaan Amerika Syarikat dan Wisma Denmark semasa membantah penyiaran karikatur yang menghina Nabi s.a.w. terdapat segolongan pengikut Pas datang membawa sepanduk dan poster besar Imam Khomeini dan Ayatullah Khameini sambil membaca selawat cara Iran dengan lahjah Iran.Golongan ini merupakan pengikut Mohd Sabu dan di dalam kelompok tersebut juga terdapat beberapa pemuda PAS daripada Kuala Kedah. Demo ini berlansung pada 10 Feb 06, diketuai oleh Presiden PAS Dato’ Seri Haji Abdul Hadi Awang bermula di Masjid Kampung Baru setelah selesai menunaikan solat Jumaat, juga disertai oleh barisan pimpinan Pemuda PAS.

Dalam pada itu sempena Ulangtahun Revolusi Islam Iran ke 28 di Hotel Mandarin Kuala Lumpur, Mursyidul Am PAS, Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat, Presiden PAS, Dato' Seri Abdul Hadi Awang; Setiausaha Agung PAS, Dato' Kamaruddin Jaafar; Pengerusi Lajnah Antarabangsa PAS Pusat dan Dr Syed Azman Syed Nawawi, semuanya hadir menyambut ulangtahun tersebut.171Ini semua digambar dan dicontohkan oleh para pemerhati bahawa Pas mempunyai hubungan dan terpengaruh dengan Revolusi Islam Iran dan berkemungkinan terdapat ahli Pas yang telah menganut Mazhab Shiach seperti Mohd Sabu sendiri.

Dalam menilai dan memahami contoh-contoh yang diberikan ini, mungkin terdapat “orang besar” dalam Pas yang terlalu terpengaruh dan tacasub kepada Ayatullah Khomeini dan revolusi Iran sendiri. Namun keadaan ini jika dilihat dalam dunia antarabangsa,umat Islam Lubnan terutama Hizbullah baru sahaja menghadapi serangan daripada pihak Israel dan memperolehi kejayaan. Mungkin peristiwa inilah sangat mempengaruhi minda umat Islam di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Ini kerana perkara ini baru sahaja terjadi di hadapan mereka. Dalam keadaan yang singkat dunia Islam dikejutkan lagi dengan penyiaran karikatur nabi s.a.w. Hasil daripada itu,dilihat semasa bantahan dan demontrasi di lakukan di hadapan kedutaan Denmark, terdapat segolongan demontrasi membawa gambar dan sepanduk Imam Khomeini, Ayatullah Khameini dan Hassan Nasrallah. Melihat situasi keadaan ini, pengaruh revolusi Iran itu kembali mencengkam jiwa umat Islam di Malaysia terutama penyokong Pas memandangkan Hizbullah dan Revolusi Islam Iran adalah dari dari kelompok yang sama. Selepas peristiwa pencerobohan ini juga baru dilihat Mohd Sabu,Naib Presiden Pas berulangkali berkunjung ke Lubnan dan Teheran dan seringkali menggunakan contoh perjuangan mereka di dalam ceramahnya.

Sudah diketahui, sepertimana jawapan yang diberikan oleh Tuan Guru Hj Yusuf Rawa, Pas mengamalkan dasar berbaik dengan semua negara termasuk Iran dan tidak teragak-agak untuk menghantar delegasinya untuk mendalami bagaimana berhasilnya gerakan Revolusi Islam Iran mendirikan kerajaan Islam. Oleh kerana itu, isu Ulangtahun Revolusi Islam Iran ke 28 di Hotel Mandarin Kuala Lumpur, yang dihadiri oleh Mursyidul Am PAS, Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat, Presiden PAS, Dato' Seri Abdul Hadi Awang; Setiausaha Agung PAS, Dato' Kamaruddin Jaafar; Pengerusi Lajnah Antarabangsa PAS Pusat dan Dr Syed Azman Syed Nawawi ini sebenarnya telah terjawab. Bagi Pas gerakan Revolusi Islam Iran yang dipimpin Ayatullah Khomeini dan kerajaan pimpinannya adalah sah dan harus di hormati. Sepertimana di ketahui Pas dan gerakan Revolusi mempunyai matlamat yang sama iaitu mendirikan kerajaan Islam, jadi dengan kejayaan Revolusi ini mendirikan kerajaan Islam tersendiri, sedikit sebanyak memberi pengajaran dan motivasi kepada Pas.

Mungkin terdapat golongan yang mempertikaikan dan mengatakan Pas kini telah terpengaruh dengan idaelogi dan fahaman Shiach, itu adalah sukar ditentukan. Namun sepertimana yang diketahui, dasar perlembagaan Pas sendiri menyatakan “ Dasar Pas ialah Islam berlandaskan fahaman Ahlul Sunnah wa al-Jamaah ( Sunni ). Pemimpin utama Pas sendiri seperti Tuan Guru Hj Dato’ Nik Abdul Aziz dan Tuan Guru Hj Abdul Hadi Awang menentang keras penyebaran fahaman-fahaman selain Ahlul Sunnah wa al-Jamaah dikalangan ahli anggota Pas khususnya dan umat Islam Malaysia amnya walaupun mereka memuji dan menghormati Ayatullah Khomeini dan Iran.Ini dapat dilihat kepada kenyataan Nik Abdul Aziz,bahawa beliau menerima Revolusi Islam Iran atas dasar penyatuan yang diutarakan oleh Ayatullah Khomeini bukan atas dasar mazhab,bagi beliau Revolusi Iran adalah revolusi Islam bukan revolusi Shiach. Beliau memetik kata-kata Khomeini “ Kita sekalian tetap bersaudara, saudara-saudara saya dari Shiach dan Sunni mestilah mengelak diri dari sebarang perpecahan. Perpecahan kita tetap menguntungkan golongan yang menentang Sunnah, menentang Shiach, menentang Hanafi dan menentang semua golongan Islam. Mereka sebenarnya mahu memporokperandakan kita sekalian. Ingatlah baik-baik, kita Muslim pengikut al-Quran dan bertawhid kepada Allah, kita mesti berkerja keras untuk al-Quran dan at-Tawhid..”172.

Oleh kerana itu boleh di katakan bentuk pengaruh yang diambil oleh Pas terhadap Revolusi Islam Iran hanyalah dari semangat politik dan metodoginya perjuangannya sahaja, bukannya mazhab anutan mereka iaitu Shiach.Ini mungkin disebabkan beberapa faktor iaitu keadaan dan situasi sosial budaya di Malaysia adalah berbeza dengan Iran. Faktor pengamalan politik negara iaitu mengamalkan dasar demokrasi perlembagaan bukan autokrasi dan monarki mutlak dan faktor ketiga ialah fahaman pengamalan Islam iaitu anutan mazhab yang berbeza. Disebabkan faktor-faktor ini, adalah sukar bagi Pas menggerakkan Revolusi sepertimana yang berlaku di Iran. Hanya semangat dan beberapa kaedah tertentu sahaja yang dapat Pas contohi dari revolusi ini, contohnya demontrasi massa rakyat.


5.5 KESIMPULAN


Parti Islam Se-Malaysia merupakan gerakan Parti Politik Islam yang tunggal yang terlibat dalam sistem politik negara ini. Pada asas perbezaan ketara antara Pas dan parti-parti politik lain yang wujud di negara ini ialah cita-cita dan tujuannya iaitu ingin menegakkan Dawlah Islamiyyah di negara ini yang menjalankan hukum-hukun bersandarkan al-Quran, As-Sunnah, Ijmac ulama dan Qiyas.

Namun sepanjang perjalanannya sebagai Parti Politik di Malaysia, gerakkan politiknya banyak dipengaruhi oleh situasi masa dan keadaan. Ini dapat dilihat perubahan-demi perubahan yang berlaku dalam pemikiran dan pembawakan parti ini. Ini dapat dilihat kepada dasar-dasar perjuangan dan idealoginya yang boleh dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu menperjuangankan kemerdekaan tanah air, memperjuangkan idealogi kebangsaan Melayu dan kembali kepada satu pendekatan kepada Islam yang jauh lebih sejagat atau univesal jika dibandingkan dengan fasa-fasa sebelum ini.Peringkat ketiga ini lebih dikenali sebagai era kepimpinan ulama.

Oleh kerana, Pas merupakan sebuah Parti Politik Islam, maka parti ini telah dikaitkan mempunyai hubungan dan terpengaruh dengan Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Imam Khomeini. Adalah tidak dinafikan, sebaik kejayaan revolusi Islam Iran, ramai para pejuang gerakan Islam di dunia termasuk Malaysia mengunjungi Iran.Namun pengaruh disini bukanlah pengaruh dari segi anutan mazhab atau akidah tetapi adalah pengaruh politik. Ini kerana matlamat semua gerakan politik Islam adalah sama iaitu mendirikan pemerintahan Islam yang bebas, namun kaedah dan caranya berbeza. Dalam abad ke-20 hanya Iran sahaja yang berjaya menubuhkan kerajaan Islam yang merdeka maka sudah tentu ianya menjadi contoh dan sedikit sebanyak akan memberi pengaruh dan inspirasi kepada ahli politik tempatan untuk mencontohinya.


sumber : mahir-al-hujjah

Tiada ulasan:

Catat Komen

SAMPAIKAN WALAU SATU AYAT

Sila gunakan browser firefox untuk melayari blog ini dengan sempurna. terima kasih


Assalamualaikum.. bismillahirahmanirahim.

" Segala bahan didalam blog ini di ambil, di olah dan ditulis dari pelbagai sumber. Kepada yang ingin mengambil apa2 jua bahan dalam blog ini dengan niat untuk mengembangsebarkan ilmu, tidak perlu meminta izin atau menyertakan link blog ini. Sebarkan dan panjangkanlah kepada semua demi kebaikkan ummah. Semoga info yang ada dapat memberi manfaat walaupun sedikit cuma, dan semoga dengan usaha sekecil ini pastinya tidak akan terlepas dari pandangan Allah.. insyaAllah.. Jika ada kesilapan dari setiap posting, tolong berikan nasihat dan komen. Maaf andai terlancar bahasa tersasar kata-kata. Saya hanya insan biasa yang tidak sunyi dari kesilapan. wallahualam."

PERHATIAN!!! BLOG INI TIDAK MEWAKILI MANA-MANA PARTI , NGO DAN SEBAGAINYA. SEGALA TULISAN DI ISI MENGIKUT CITARASA HAMBA SENDIRI DAN HAMBA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS KESELAMATAN DAN KERUGIAN PEMBACA DISEBABKAN BLOG INI..... SEKIAN

PERHATIAN !!!!!!

Sebarang artikle yang termaktub di dalam blog ini tidak semestinya menunjukkan sikap pengendali blog ini. Ambillah yang berfaedah dan tinggalkanlah yang sia - sia........

MENGAPA AKU BERKATA SYIAH RAFIDAH KAFIR ?

Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabat untuk ku, Dia menjadikan mereka sebagai sahabat-sahabatku, mertua-mertuaku dan menantu-menantuku. Nanti akan muncul satu golongan selepas aku akan memburuk-buruk dan memaki hamun mereka.Sekiranya kamu menemui mereka, janganlah kamu mengahwini mereka, janganlah kamu makan dan minum bersama mereka, janganlah kamu berjemaah bersama mereka dan jangan kamu menyembahyangkan jenazah mereka. [Ali al-Muttaqi, Kanz al-‘Ummal, jil 11, m.s : 540 ]

Sabda Rasulullah S.A.W:

Sabda Rasulullah S.A.W:“Tahukah kamu siapakah orang yang muflis?” Jawab mereka: “Orang yang muflis dalam kalangan kami ialah sesiapa yang tiada dirham dan tiada harta”. Sabda baginda: “Orang yang muflis dalam umatku ialah sesiapa yang datang pada Hari Kiamat nanti bersama solat, puasa, zakat, juga dia pernah memaki seseorang, menuduh seseorang, memakan harta seseorang, menumpah darah seseorang dan memukul seseorang. Lalu diberikan kepada orang ini dan itu pahalanya. Jika pahala-pahalanya habis sebelum sempat dilangsaikan kesalahannya, maka diambil dosa-dosa mereka dicampakkan ke atasnya lantas dicampakkan dia ke dalam neraka” (Riwayat Muslim).Al - Hadis

DARIPADA Abu Said katanya:
Aku mendengar Rasulullah (s.a.w.) bersabda: siapa yang melihat (dan tahu) sebarang kemungkaran, maka hendaklah diubahkannya dengan tangannya (kuasanya), kalau tidak berkuasa, maka (ubahlah) dengan lidahnya, dan kalau tidak mampu juga, maka ubahlah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman (HR Muslim).

KUTIPAN DANA BAGI PEMBANGUNAN SRIBU

KUTIPAN DANA BAGI PEMBANGUNAN SRIBU
Hadis nabi saw : apabila matinya anak adam maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga... yaitu sadhoqah jariah , ilmu yang memberi manfaat dengannya , doa anak yang soleh.

WAKTU SOLAT

Membangun Bersama Islam

About Me

Blog Archive


"tegakkanlah islam dalam dirimu,nescaya kamu akan melihat islam tertegak di tanah airmu" - Imam As-Syahid Hassan Al-Banna (Pengasas&Mursyidul Am Pertama Ikhwanul Muslimin)

berwaspada dari fitnah moden

berwaspada dari fitnah moden

Tok guru Nik Aziz

Tok guru Nik Aziz

Tok guru Haji saleh

Tok guru Haji saleh

Recent Comments

Footer 2

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ikut Melalui Email

Translate