YANG MASIH PANAS...

||Biografi Al-Muhaddith Al-Faqih Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah||


Sebelum ini telah dihikayatkan kisah hidup Ulama agung khilafah Uthmaniah Syaikh Muhammad Zahid Al-Kauthari r.a., kini dipaparkan pula kisah hidup anak murid rapat beliau sendiri, Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddith Abdul Fattah Abu Ghuddah

|Kelahiran dan nasab Keturunan|

Syeikh Abdul Fattah bin Muhammad bin Hasan bin Bashir Abu Ghuddah rahimahullah lahir di bandar Aleppo di Syria utara pada tarikh 17 Rejab 1336 AH/1917 ke garis keturunan sebuah keluarga yang kembali kepada sahabat besar rasulullah s.a.w. iaitu Sayyidina Khalid bin al- Walid. Nama Abu Ghuddah adalah nama keluarga yang baru; iaitu cabang lain daripada keluarganya yang memegang nama-nama seperti Sabbagh dan Maksoud. Seperti banyak keluarga di Aleppo, perniagaan keluarga Syaikh selama beberapa generasi adalah perusahaan tenunan fabrik dan perdagangan tekstil. Bapanya, Muhammad, adalah seorang yang terkenal dengan kesolehan dan patuh kepada ajaran Islam. Bashir, datuknya pula adalah salah seorang pedagang terbesar tekstil di Bandar Aleppo.

Datuk beliau melihat kecerdasan yang ada pada diri cucunya itu. Beliau mengambil berat tentang pendidikannya dan mendaftarkan diri Syeikh Abdul Fattah selama empat tahun di Institut Arab Islam di Aleppo. Selepas menguruskan perniagaan keluarga selama beberapa tahun, iaitu pada tahun 1356 H bersamaan 1936 M pada usia 19 tahun , beliau dihantar masuk ke Madrasah Khesrevia (sekarang dikenali sebagai Sekolah Menengah Shar'eiah). Beliau lulus pada 1362 H/1942 M, dan pada tahun 1364 H/1944 M , beliau meninggalkan Syria untuk melanjutkan pelajaran di Al-Azhar, Kaherah, di mana tempat beliau memperoleh gelar B.A dalam Syariah pada tahun 1368 H/1948 M dan diploma dalam bidang psikologi dan kaedah mengajar bagi lepasan ijazah daripada Universiti Al-Azhar pada tahun 1370 H/1950 M.

|Guru-guru beliau|

Di Syria, antara guru-guru beliau yang paling utama adalah:

1. Syaikh Muhammad Raghib al-Tabbakh (1293-1370/1877-1951). Seorang sarjana hadith dan sejarah yang menerbitkan dan menulis banyak buku, antaranya adalah tujuh jilid biografi sejarah Aleppo iaitu " I'lam bi al-Nubala Tarikh Al-Shahba Halab" (Pengetahuan kepada para bangsawan tentang Sejarah Aleppo, putih).

2. Shaikh Ahmad bin Muhammad al-Zarqa (1285-1357 / 1869-1937). Seorang sarjana Fiqih , asas-asas Fiqh dan Fiqih Hanapi.

3. Shaikh Isa al-Bayanuni (1290-1362/1874-1942). Seorang ulama Fiqh Syafi'i dan Etika. Masjid-Nya adalah satu minit berjalan kaki dari rumah Syaikh, dan antara salah seorang gurunya yang awal. Kesalehan dan kedekatan-Nya kepada Allah telah meninggalkan kesan pada Syaikh. Anaknya; Shaikh Ahmad (1974) adalah kawan rapat kepada Shaikh Abdul Fattah , dan cucu-cucunya adalah pelajar Shaikh Abdul Fattah sendiri.

4. Muhammad Syeikh al-Hakeem (1323-1400/1904-1980) Seorang sarjana Fiqh Hanafi dan Mufti Fiqh Hanafi di Aleppo.

5. Syaikh As'ad Ebaji (1305-1392/1895-1972). Seorang ulama fiqh Syafie dan Mufti Fiqh Shafi'is di Aleppo.

6. Shaikh Ahmad bin Muhammad al-Kurdi (1299-1377/1885-1957) Seorang Mufti dan sarjana yang diiktiraf dalam bidang Fiqh Hanafi.

7. Shaikh Mohammad Najib Siraj al-Deen (1292-1373/1876-1954). Seorang sarjana Tafsir dan Fiqh dan orator terkemuka. Dia adalah ayah kepada Syaikh Abdullah Siraj al-Deen, merupakan salah seorang rakan Beliau dan seorang Syaikh yang dihormati di Aleppo.

8. Shaikh Mustafa al-Zarqa (1321-1420/1901-1999). Putra Syaikh Ahmad al-Zarqa, dan seorang sarjana besar dalam Fiqih, terutama perniagaan, perbandingan Fiqh, dan tata bahasa Arab dan sastera.

Di Mesir, Antara guru-gurunya yang utama adalah:

1. Syaikh Muhammad al-Khidr Husain (1292-1377/1876-1958). Seorang sarjana besar dalam ilmu tafsir, perbandingan dan Maliki fiqh, sastera Arab dan merupakan Syeikhul Al-Azhar.

2. Syaikh Abdul Majid Deraz Sebagai seorang sarjana Fiqh.

3. Syaikh Abdul Halim Mahmoud (1328-1398/1907-1978) Seorang sarjana besar Tafsir, Fundamentals of Fiqh, Etika, dan sastera Arab dan merupakan Syeikhul Al-Azhar.

4. Syaikh Muhammad bin Mahmoud Shaltout (1310-1383/1893-1963). Ulama besar Tafsir dan Fiqih yang kemudian menjadi Syeikhul Al-Azhar.

Beliau juga bertemu dengan banyak sarjana lain yang sangat menguntungkan dan belajar daripada mereka, yang paling menonjol di antara mereka adalah:

I. Syeikh Mustafa Sabri (1286-1373/1869-1954) terkini beliau merupakan Shaikh al-Islam daripada Khilafah Uthmaniyyah, ia hidup dalam kemiskinan, dalam buangan Mesir selepas revolusi Kemalis. Seorang ulama hadis, Fundamentals of Fiqh, Hanafi dan Fiqh Perbandingan , Filsafat, dan politik.

II. Shaikh Muhammad al-Kawthari Wahid (1296-1371/1879-1952). Seorang sarjana daripada Khilafah Uthmaniyyah, Setiausaha Syaikh al-Islam di Turki, ia hidup dalam kemiskinan, dalam buangan Mesir selepas revolusi Kemalis. Seorang ulama hadis, Fundamentals of Fiqh, dan Fiqh Hanafi dan Perbandingan. Beliau menulis dan menerbitkan banyak buku-buku Islam.

III. Imam Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman al-Banna (1324-1368/1906-1949) Pengasas Ikhwanul Muslimin yang menghidupkan semula panggilan untuk Allah s.w.t. dan pemahaman Islam sebagai jalan hidup yang komprehensif.

IV. Syeikh Ahmad bin Abdul Rahman al-Banna (1301-1378/1885-1958). Ayah kepada pengasas Ikhwanul Muslimin sendiri , sarjana di bidang hadis, dan Fiqh Hanafi.

V. Shaikh Abdul Wahab Khallaf (1305-1375/1888-1956) : Seorang ahli hadis, Fundamentals of Fiqh, Fiqh Perbandingan, dan hukum warisan. Beliau menulis dan menerbitkan banyak buku-buku Islam.

VI. Shaikh Mohammad Abu Zahra (1316-1395/1898-1975) : Seorang sarjana besar Fundamentals of Fiqh, Fiqh Perbandingan, dan sejarah. Dia menulis banyak buku-buku Islam. Dia menulis surat kepada Syeikh Abdul Fattah, memujinya dan karya-karyanya.

|Pekerjaannya di dalam bidang Akademik di Syria|

Pada tahun 1951, Syeikh Abu Ghuddah kembali ke Bandar Aleppo, dan beliau memenangi tempat pertama dalam ujian dan temuuji sebagai guru dan terpilih sebagai guru Pendidikan Islam. Selama sebelas tahun, ia mengajar pengajian Islam di sekolah menengah dan sekolah-sekolah agama di Aleppo dan menulis dengan silibus kurikulum dan buku pelajaran. Beliau mengajar di sekolah Al-Sha'bania, yang merupakan sekolah agama bukan kerajaan dan pengkhususannya dalam disiplin ilmu pengetahuan Islam. Kemudian, beliau pergi ke Kolej Syariah di Universiti Damsyik, Syria, di mana selama tiga tahun di situ beliau telah mengajar Usul al-fiqh (Dasar-dasar Fekah), Fiqh Hanafi dan Fiqh perbandingan selama tiga tahun dan selama sekitar dua tahun , beliau diarahkan untuk menguruskan pengeluaran Ensiklopedia Fiqih Islam dan juga menyelesaikan penulisan koleksi kitab Fiqh iaitu " al-Muhalla " oleh Ibnu Hazm yang telah dimulakan oleh rakan-rakan yang lain dan kemudiannya diterbitkan oleh University of Damascus, Syria.

|Kegiatan-kegiatan politik dan Dakwah|

Pada tahun 1940-an beliau telah bertemu dengan Syaikh Imam Hassan al-Banna di Mesir dan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin dan ketika ia kembali ke Syria dia sangat aktif dalam bidang karya Islam. Beliau juga memperolehi kepercayaan daripada kaum Muslim dan golongan Elit dan rasa hormat daripada musuh-musuhnya. Saudara-saudaranya di Syria mengagumi dan percaya kepadanya dan akhirnya beliau terpilih sebagai pemimpin mereka. Sejak tinggal di Syria, beliau mengajar di sekolah-sekolah lebih daripada tiga generasi sarjana dan aktivis, yang semuanya gembira memperolehi manfaat daripada pengetahuannya yang luas. Selain daripada khutbah mingguan yang menarik ribuan orang untuk mendengarnya, beliau juga mengendali tiga sesi mingguan berkaitan permasalahan fiqh, dan hadis.


Syaikh Abdul Fattah sangat dekat dengan Palestin dan mengikuti banyak persidangan. Untuk tujuan itu, beliau sentiasa mengunjungi Allahyarham Syaikh Muhammad Amin al-Husaini setiap kali beliau melawat Riyadh.

Pada tahun 1962, Syaikh Abdul Fattah telah terpilih sebagai Ahli Parlimen untuk Aleppo meskipun pembangkang menghadapi tentangan sengit daripada pesaing berpengalaman. Dia menggunakan posisi ini untuk membantu dan memajukan kepentingan Islam dan umat Islam di Syria.

Pada tahun 1966, rejim tentera telah memenjarakannya selama sebelas bulan di penjara Palmyra tentera dengan para cendekiawan dan ahli politik lain sebelum dilepaskan selama perang Jun 1967, ketika mana kerajaan membebaskan semua tahanan politik. Dia tetap terlibat dengan gerakan Islam selama sisa hidupnya dan menikmati kekaguman dan kepercayaan daripada para sarjana Muslim dan rasa hormat dari para lawan dan musuh.

Pada tahun 1978, Majlis Eksekutif Rabitat al-'Alam al-Islami (Liga Muslim Dunia) telah memilih Syeikh Abdul Fattah untuk mengisi kerusi Syria yang telah menjadi kosong selepas kematian Hasan Shaikh besar Habanaka (Salah seorang Syeikhul Hadis di Syria).

|Pekerjaan Akademik di Arab Saudi|

Syaikh Abdul Fattah kemudiannya berpindah ke Riyadh, Arab Saudi di mana selama lebih dari 25 tahun dia telah mengajar di Institut Tinggi Hakim-hakim, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, dan King Saud University dan melibatkan diri dalam mengembangkan kursus dan program-program ilmiah pada awalnya. Beliau juga mempunyai ramai kenalan dan rakan daripada sarjana-sarjana dan pegawai Arab Saudi, khususnya Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al al-Shaikh, yang merupakan Mufti Arab Saudi, Shaikh Abdul Aziz bin Mohammad Al al-Shaikh, Rektor Kolej Islam, Hasan bin Abdullah Al al-Shaikh, menteri pendidikan Arab Saudi, Dr Abdullah Abdul Mohsin al-Turki, Rektor Imam Muhammad bin Saud Universiti Islam, dan Syaikh Ismail al-Ansari, yang merupakan seorang sarjana besar Hadis.

Di bulan Ramadan 1383/1963 beliau telah dijemput untuk menyampaikan ceramah di Kuliah Hassanian yang telah ditaja dan dihadiri oleh Raja Hasan. Ceramah berfokus pada menjelaskan sebuah hadis Nabi s.a.w, dan telah disiarkan di siaran televisyen yang telah mendapat kelulusan besar oleh Raja, dan sarjana-sarjana di Maghribi. Ulama besar hadis di Maghribi; Shaikh Abdul Hafeez al-Fasi yang saat itu berusia 87 tahun telah mendengar ceramah Syaikh dan mengajaknya untuk berkunjung ke Maghribi dan juga beliau telah mendapatkan sanad Hadis daripada Syeikh Abdul Fattah sendiri . Raja Hasan menjemput lagi Shaikh datang pada waktu bulan Ramadan lain dan kemudian diberikan kepadanya pingat kehormatan.

Pada 1976, beliau menjawat jawatan sebagai Profesor undangan di Universiti Islam Durman di Sudan, dan pada tahun 1978 mengajar di Universiti San'a di Yaman. Beliau mengendalikan pelbagai sesi pengajaran dan ceramah selama kunjungannya ke lembaga-lembaga ilmiah di India, Pakistan, Maghribi, Qatar, Algeria, Jordan, Iraq, dan Turki. Dia menulis, menyunting dan menerbitkan lebih dari 65 buku dan meninggalkan sekitar 40 buku dalam pelbagai tahap penulisan dan penyuntingan.

Sebagai penghargaan atas prestasi ilmiah, para sarjana Muslim telah mencalonkan Shaikh pada tahun 1995 untuk anugerah Sultan Brunei yang baru ditubuhkan dalam bidang Pengajian Islam. Pusat Pengajian Islam, Oxford, London pula telah memberikan Shaikh dengan penghargaan pertama pada sebuah upacara di London yang telah dihadiri secara peribadi oleh Sultan , para sarjana dan pegawai lain.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

SAMPAIKAN WALAU SATU AYAT

Sila gunakan browser firefox untuk melayari blog ini dengan sempurna. terima kasih


Assalamualaikum.. bismillahirahmanirahim.

" Segala bahan didalam blog ini di ambil, di olah dan ditulis dari pelbagai sumber. Kepada yang ingin mengambil apa2 jua bahan dalam blog ini dengan niat untuk mengembangsebarkan ilmu, tidak perlu meminta izin atau menyertakan link blog ini. Sebarkan dan panjangkanlah kepada semua demi kebaikkan ummah. Semoga info yang ada dapat memberi manfaat walaupun sedikit cuma, dan semoga dengan usaha sekecil ini pastinya tidak akan terlepas dari pandangan Allah.. insyaAllah.. Jika ada kesilapan dari setiap posting, tolong berikan nasihat dan komen. Maaf andai terlancar bahasa tersasar kata-kata. Saya hanya insan biasa yang tidak sunyi dari kesilapan. wallahualam."

PERHATIAN!!! BLOG INI TIDAK MEWAKILI MANA-MANA PARTI , NGO DAN SEBAGAINYA. SEGALA TULISAN DI ISI MENGIKUT CITARASA HAMBA SENDIRI DAN HAMBA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS KESELAMATAN DAN KERUGIAN PEMBACA DISEBABKAN BLOG INI..... SEKIAN

PERHATIAN !!!!!!

Sebarang artikle yang termaktub di dalam blog ini tidak semestinya menunjukkan sikap pengendali blog ini. Ambillah yang berfaedah dan tinggalkanlah yang sia - sia........

MENGAPA AKU BERKATA SYIAH RAFIDAH KAFIR ?

Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabat untuk ku, Dia menjadikan mereka sebagai sahabat-sahabatku, mertua-mertuaku dan menantu-menantuku. Nanti akan muncul satu golongan selepas aku akan memburuk-buruk dan memaki hamun mereka.Sekiranya kamu menemui mereka, janganlah kamu mengahwini mereka, janganlah kamu makan dan minum bersama mereka, janganlah kamu berjemaah bersama mereka dan jangan kamu menyembahyangkan jenazah mereka. [Ali al-Muttaqi, Kanz al-‘Ummal, jil 11, m.s : 540 ]

Sabda Rasulullah S.A.W:

Sabda Rasulullah S.A.W:“Tahukah kamu siapakah orang yang muflis?” Jawab mereka: “Orang yang muflis dalam kalangan kami ialah sesiapa yang tiada dirham dan tiada harta”. Sabda baginda: “Orang yang muflis dalam umatku ialah sesiapa yang datang pada Hari Kiamat nanti bersama solat, puasa, zakat, juga dia pernah memaki seseorang, menuduh seseorang, memakan harta seseorang, menumpah darah seseorang dan memukul seseorang. Lalu diberikan kepada orang ini dan itu pahalanya. Jika pahala-pahalanya habis sebelum sempat dilangsaikan kesalahannya, maka diambil dosa-dosa mereka dicampakkan ke atasnya lantas dicampakkan dia ke dalam neraka” (Riwayat Muslim).Al - Hadis

DARIPADA Abu Said katanya:
Aku mendengar Rasulullah (s.a.w.) bersabda: siapa yang melihat (dan tahu) sebarang kemungkaran, maka hendaklah diubahkannya dengan tangannya (kuasanya), kalau tidak berkuasa, maka (ubahlah) dengan lidahnya, dan kalau tidak mampu juga, maka ubahlah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman (HR Muslim).

KUTIPAN DANA BAGI PEMBANGUNAN SRIBU

KUTIPAN DANA BAGI PEMBANGUNAN SRIBU
Hadis nabi saw : apabila matinya anak adam maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga... yaitu sadhoqah jariah , ilmu yang memberi manfaat dengannya , doa anak yang soleh.

WAKTU SOLAT


Membangun Bersama Islam

Kisah Sahabat

About Me

Blog Archive


Banner Tukar Link
SPEEDCOUNTER.NET - Kostenloser Counter!

"tegakkanlah islam dalam dirimu,nescaya kamu akan melihat islam tertegak di tanah airmu" - Imam As-Syahid Hassan Al-Banna (Pengasas&Mursyidul Am Pertama Ikhwanul Muslimin)

berwaspada dari fitnah moden

berwaspada dari fitnah moden

Tok guru Nik Aziz

Tok guru Nik Aziz

Tok guru Haji saleh

Tok guru Haji saleh

Recent Comments

Footer 2

Photobucket

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Translate